Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

16.11.2023 - 22:03

Академія праці, соціальних відносин і туризму спільно з Проєктом USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») проводить опитування представників органів місцевого самоврядування з метою дізнатися їхню позицію щодо основних прогалин (проблем) у законодавстві, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування, а також проблем імплементації норм Європейської хартії місцевого самоврядування у законодавство України про місцеве самоврядування.

 Результати опитування будуть взяті за основу для дослідження прогалин муніципального законодавства українськими вченими-юристами. Кращі дослідження будуть презентовані на VIIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості».

 Задля своєчасного формування основних напрямів дослідження прогалин (проблем) муніципального законодавства вченими-юристами запрошуємо Вас до 24 листопада 2023 року взяти участь в опитуванні і надати відповіді на опитувальник за посиланням:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqxF7XLS8ha9rvMF3OsSi62iOqv4UMfSMqlHwjLqRXRlzcSA/viewform

 Засвідчуємо Вам свою повагу та підтверджуємо щиру заінтересованість у подальшій співпраці задля сталого розвитку територіальних громад.