Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

06.12.2023 - 20:46

 Академія праці, соціальних відносин і туризму

за підтримки Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»)

ЗАПРОШУЄ

до участі у роботі VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

 

«МУНІЦИПАЛЬНА РЕФОРМА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ПОЗИЦІЯ ВЛАДИ, НАУКОВЦІВ, ПРОФСПІЛОК ТА ГРОМАДСЬКОСТІ»,

яка відбудеться 22 грудня 2023 року у змішаному форматі – офлайн/онлайн (початок о 10:00)

 Мета конференції – формування єдиного бачення напрямів муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських принципів і стандартів на основі співставлення позицій з цього питання влади, науковців та інститутів громадянського суспільства, зокрема, профспілок, об’єднань органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.

До участі в науковому заході запрошуються викладачі та аспіранти закладів вищої освіти, науковці, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадські та профспілкові діячі, всі хто опікується питаннями успішного проведення муніципальної реформи в Україні відповідно до європейських принципів і стандартів.

Робоча мова конференції: українська.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 15 грудня 2023 року (включно) подати тези доповіді та заповнити реєстраційну форму за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcXuXYhQb0fe6ifiXIPSsisT5X8VKr5CPKsBRM8ehtZBo20g/viewform

 

 За підсумками Конференції будуть прийняті відповідні Рекомендації. Виступи учасників Конференції будуть узагальнені у збірці матеріалів, яка планується до опублікування до кінця січня 2024 року.

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для включення у збірник, а також доповідей для включення у програму конференції.

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 19 грудня 2023 р. телефоном або електронною поштою за контактами оргкомітету Конференції:

Кравченко В.В. +380674087798 (голова оргкомітету)

 Журавель Я.В. +380935524952

Лебідь Т.І. +380967188886 (секретар оргкомітету)

Електронна адреса Оргкомітету: yaroslav-z@ukr.net.

 Програму конференції та інформацію про місце проведення і лінк на долучення онлайн буде надіслано додатково зареєстрованим учасникам.

 

Пріоритетні тематики доповідей:

 • Науково-методологічні проблеми здійснення муніципальної реформи в Україні;
 • Врахування європейських стандартів та принципів під час здійснення муніципальної реформи в Україні;
 • Вітчизняний та зарубіжний досвід проведення муніципальної реформи;
 •  Муніципальна реформа в умовах воєнного стану;
 • Проблеми проведення муніципальної реформи в тимчасово окупованих територіях після їх деокупації;
 • Роль інститутів громадянського суспільства у проведенні муніципальної реформи (національний та європейський виміри).

 

Вимоги до тез доповідей

 • Тези доповіді повинні бути виконані на актуальну тему, містити результати наукового дослідження, грамотно і охайно оформлені.
 • Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції латиницею (наприклад, Ivanov Petro).
 • Текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл *.doc або *.docx.
 • Обсяг доповіді (тез) до 5 сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова. Поля: верхнє – 15, нижнє – 15, праве – 15, ліве – 20, Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • Текст може містити лише кінцеві посилання (у квадратних дужках зазначається номер джерела з переліку, який наведений у кінці доповіді, і сторінка, на якій викладено певне положення).
 • Сторінки не нумеруються.
 • Перший рядок – прізвище та ім’я (або ініціали) автора (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по правій стороні). Другий рядок – науковий ступінь, вчене звання, посада або курс навчання. Наступний абзац повинен містити назву доповіді прописними літерами (шрифт звичайний, напівжирний, вирівняний по центру). Далі розміщується текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
 • Список використаної літератури складається з урахуванням вимог стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

 

 Зразок оформлення тез

 

                                       Сіваненко М.І.

 

науковий ступінь, вчене звання,

посада, заклад/організація

Оптимізація адміністративно-територіального устрою України як необхідна передумова муніципальної реформи

Текст роботи. Посилання на літературу по тексту в порядку черговості, в квадратних дужках [1, с. 58]. Література подається наприкінці тексту.

Література:

 1. Попко В.В. Порівняльне муніципальне право. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2022. 351 с.
 2. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 (дата звернення: 17.10.2017).
 3. Семигіна Т. В., Гусак Н. Є., Трухан С. О. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб // Український соціум. 2023. №2 (53). С. 65-72.
ДодатокРозмірЗавантажитиПродивитись
лист про конференцію_МЗ.pdf241.46 KBЗавантажитиПродивитись
конференц〓〓〓 22.12.2023.pdf307.71 KBЗавантажитиПродивитись