Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

21.12.2023 - 18:54

Третій Всеукраїнський конкурс

 «Краща наукова праця з проблематики муніципального права». Підсумки

   Академія праці, соціальних відносин і туризму за підтримки Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА») провела ІІІ Всеукраїнський конкурс «Краща наукова праця з проблематики муніципального права» з метою виявлення творчих та обдарованих науковців, які прагнуть долучитися до аналізу та вирішення проблемних питань удосконалення законодавства України про місцеве самоврядування

 Напередодні конкурсу Академією спільно з Проєктом USAID «ГОВЕРЛА» було проведено опитування представників органів місцевого самоврядування з метою дізнатися їх позицію щодо основних проблем у законодавстві, що регулює діяльність органів місцевого самоврядування. Результати опитування були взяті за основу для визначення напрямків дослідження оголошеного конкурсу.

 Конкурс тривав з 29 листопада по 19 грудня 2023 року. На конкурс було опрацьовано 10 робіт від студентів, аспірантів різних ЗВО та НДІ України, науковців та практиків місцевого самоврядування. До інституцій, від яких виступали конкурсанти, відносяться:

 Київський національний університет технологій та дизайну. Інститут права та сучасних технологій;

 Академії праці, соціальних відносин і туризму;

 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України;

 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України;

 Національний університет біоресурсів і природокористування України;

 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

  

Предметом дослідження конкурсантів були питання законодавчого забезпечення окремих напрямів організації та функціонування місцевого самоврядування, зокрема:

 Антикорупційна експертиза в публічному адмініструванні та перспективи її впровадження органами місцевого самоврядування

 Недосконалість правового регулювання у частині сповіщення органів державної влади і органів місцевого самоврядування про проведення мирних зібрань, зокрема, і в умовах воєнного стану

 Вплив запровадження правового режиму воєнного стану на діяльність органів місцевого самоврядування

 Межі повноважень виконавчого комітету місцевої ради

 Недосконалість правового регулювання розміщення зовнішньої реклами як містоутворюючого фактора в частині повноважень органів місцевого самоврядування

 Розмежування територій сусідніх територіальних громад

 Межі повноважень виконавчого комітету місцевої ради

 Дублювання військовою адміністрацією повноважень місцевих рад

 Низький рівень стратегічного планування у сфері земельних відносин, які використовуються в регіонах України

 Проблемні питання формування місцевих бюджетів

 

          Для визначення переможців конкурсу було утворено Конкурсну комісію у складі:

 Кравченко В.В., канд. юрид. наук, професор – голова

 Журавель Я.В., доктор юрид. наук, професор – заступник голови;

 Сухомлин В.Б., канд. наук з держ.упр., доцент – член

 Теремецький В.І., доктор юрид. наук, професор – член

 Діордіца І.В., доктор юрид. наук, професор – член.

 

 За рішенням Комісії переможцями конкурсу визнані:

 1 місце – Дасюк Віктор Володимирович, аспірант Київського національного університету технологій та дизайну. Інституту права та сучасних технологій.

 Тема роботи: «Антикорупційна експертиза в публічному адмініструванні та перспективи її впровадження органами місцевого самоврядування»

 2 місце –  Желнін Валерій Єгорович, студент 4 курсу факультету прокуратури  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 Тема роботи: «Недосконалість правового регулювання у частині сповіщення органів державної влади і органів місцевого самоврядування про проведення мирних зібрань, зокрема, і в умовах воєнного стану».

 3 місце – Литвиненко Дарія Ярославівна, студентка 2 курсу навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 081 «Право», Слідчо-детективного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 Тема роботи: «Вплив запровадження правового режиму воєнного стану на діяльність органів місцевого самоврядування»

 

ДодатокРозмірЗавантажитиПродивитись
prot.pdf409.26 KBЗавантажитиПродивитись