Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

22.02.2024 - 19:00

 

 

Міжнародна науково-практична конференція

«РИНОК ПРАЦІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ»

16 травня 2024 року

Україна, м. Київ

 

Шановні друзі, колеги і партнери!

Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Ринок праці: можливості та вектори розвитку у глобалізованому світі»,

яка відбудеться 16 травня 2024 року

у Академії праці, соціальних відносин і туризму

 

Початок о 10:00.

Форма проведення: пленарне та секційні засідання в онлайн-формат за допомогою комунікатора Zoom.

База проведення конференції: Академії праці, соціальних відносин і туризму вул. Кільцева дорога, 3-А, м. Київ

 

До участі запрошуються партнери, науково-педагогічні працівники, молоді вчені та здобувачі вищої освіти України і зарубіжжя з метою обміну досвідом, популяризацією науки та розвитком культури інновацій серед молоді.

Робочі мови: українська, англійська

 

ТЕМАТИЧНА АРХІТЕКТУРА КОНФЕРЕНЦІЇ
включає широке коло аспектів розвитку ринку праці у напрямах:

-        економічному;

-        право;

-        публічного управління та адміністрування;

-        сфери обслуговування;

-        соціальному;

-        психологічному;

-        професійної освіти та цифрових технологій.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

Для участі в конференції просимо до 10 травня 2024 р.

-         надіслати заявку на участь у конференції, що здійснюється при заповненні форми за гіперпокликанням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy7UverOeLYaeTPAmc7L6om9pG-e54auhUUolu0hktPjXB3A/viewform

-        надіслати матеріали до збірника, прикріпивши текст тез у відповідний пункт форми реєстрації (назва файлу - прізвище автора українською мовою). Якщо тези написані кількома авторами, то файл тез доповідей надсилає тільки одна контактна особа.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

До публікації приймаються тези (для аспірантів та студентів необхідна рецензія наукового керівника) обсягом 3-5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна. Шрифт напівжирний, вирівнювання «по лівому краю» у наступному рядку – науковий ступінь, вчене звання, ЗВО чи організація, місто, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання «по центру». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Бібліографічний список у кінці тексту. Посилання та літературні джерела оформляти за вимогам ДСТУ 8302:2015. Текст матеріалів повинен бути вичитаний та перевірений автором і науковим керівником (для здобувачів вищої освіти).

! Забороняється цитування в тексті публікації та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території Росії та Білорусі. Публікації перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com. Організаційний комітет залишає за собою право редагувати, скорочувати і відхиляти надіслані матеріали, які не містять нової наукової інформації або не відповідають наведеним вимогам чи порушують академічну доброчесність. Відповідальність за зміст та унікальність поданого матеріалу несе автор.

 

Приклад оформлення тез:

БЕГЕЗА Л.Є.

доктор психологічних наук, професор,

завідувач кафедри психології та соціальної роботи

Академія праці, соціальних відносин і туризму

м. Київ

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ФАХІВЦІВ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ

 (Текст)

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с.23], [1; 3; 4])

Список використаних джерел:

(є обов’язковим, має містити 3-4 пункти і бути оформленим за стандартом)

 

Електронний збірник конференції буде розміщений у цифровому репозиторії АПСВТ за гіперпокликанням: https://www.socosvita.kiev.ua/node/1616.

Гіперпокликання на Zoom-конференцію та програму розміщено на сайті АПСВТ https://www.socosvita.kiev.ua.

Електронний сертифікат (ЕКТС – 0,5 кредита / 15 годин) буде надіслано на електронну пошту вказану при реєстрації.

 

Координатори конференції:

Напрям економіки, соціальних технологій та туризму

Василець Неля Михайлівна +38 (097) 925 99 35

Напрям право

Журавель Ярослав Володимирович +380 (93) 552 49 52

 

Сподіваємось на плідну співпрацю!

 

 

ДодатокРозмірЗавантажитиПродивитись
лист конференції_АПСВТ_16 травня 2024+.pdf379.48 KBЗавантажитиПродивитись