Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

03.04.2024 - 12:26

ВИБОРЧА ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСАДУ РЕКТОРА 

СУХОМЛИНА ВІКТОРА БОРИСОВИЧА

 

C:\Users\admin\Dropbox\АКТУАЛЬНІ справи\АКАДЕМІЯ праці\ВИБОРИ\ВИБОРИ АВСВТ 2024\Програма кандидата Сухомлина В.Б\фото Сухомлин В.Б.jpg

БІОГРАФІЯ

СУХОМЛИН Віктор Борисович - 15.06.1963 року народження у м. Луцьк Волинської області. 

Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та служби. Заслужений працівник соціальної сфери України.

1970-1980 навчався  у середньої школі №9 м.Луцька

1980-1985 навчання у Київському вищому інженерному  радіотехнічному  училище протиповітряної оборони за спеціальністю «Автоматизовані системи управління» з присвоєнням кваліфікації військового інженера електронної техніки (з відзнакою)

1985-2002 проходів військову службу в Збройних Силах України.Звільнений з військової служби у запас, військове звання «полковник».

2002-2004 директор ЧП «Банкор»

З 2004 - державна служба на керівних посадах у Міністерстві економіки та питань європейської інтеграції України та, за переведенням, у  Мінпромполітики України

2005 – 2007 заступник генерального директора з корпоративних питань Київського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості

2008 – начальник управління з питань капітального будівництва та розвитку інфраструктури міста Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації

2008-2011державна служба на посаді начальника управління організації надання соціальних послуг Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України

2011-2017 директор Київського міського центру зайнятості

2017 - 2022 – проректор з соціально-економічних питань Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

2009-2011- науково-педагогічна діяльність, за сумісництвом, на посадах науково-педагогічних працівників(викладач, доцент кафедри) у вищих навчальних закладах, у тому числі закладах післядипломноїосвіти.

З 26.04.2022 – призначений виконувачем обов’язків ректора Академії праці, соціальних відносин  і туризму Федерації професійних спілок України.

Одружений. Під слідством та судом не перебуває. Мешканець м.Київ


ПЕРЕДМОВА

В умовах глобалізації суспільства та загострення конкуренції на ринку праці вирішальним чинником здобуття успіху та побудови ділової кар’єри є освіта. Вища освіта не тільки надає можливості щодо отримання кращої роботи та відповідно більших перспектив саморозвитку та заробітку, але й формує певну систему цінностей, змінює світогляд та світосприйняття, мотивації та прагнення.

Програма кандидата розкриває моє бачення подальшого перспективного розвитку Академії праці, соціальних відносин і туризму на наступні 5 років.

Реалізація даної програми покликана об’єднати зусилля колективу та органів студентського самоврядування Академії для забезпечення високого рівня якості освіти та наукових досліджень, покращення матеріально-технічної бази, створення комфортних умов праці, навчання та відпочинку всіх учасників академічного процесу.

Академія у найближчі 5 років має стати закладом вищої освіти, який забезпечує Україну кадрами високої кваліфікації в соціальній, економічній та правовій сферах і профспілкового руху; – науково-дослідницьким закладом з колективом професіоналів у галузі освіти та науки, який поєднує інноваційну активність з розробкою наукоємних технологій; – віртуальною Академією та міжвузівським мобільним колективом викладачів та студентів зі спілкуванням кількома мовами, з міжнародними освітніми проектами та хабом наукових проектів,; – Академією з високим рівнем конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

ПРОГРАМНІ ТЕЗИ

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ

– постійне оновлення і розширення переліку спеціальностей за якими відбувається підготовка в Академії, з урахуванням тенденцій та змін, що відбуваються в зв'язку з інтеграцією України до Європейського союзу;

– оптимізація на цій основі структури Академії, переліку кафедр та факультетів з урахуванням ринкових потреб; 

– трансформація навчальних планів з метою формування блоку дисциплін, що вільно обиратиметься здобувачем;

– залучення органів студентського самоврядування до активної участі в організації освітнього процесу;

– створення умов для мобільності здобувачів шляхом укладання договорів з українськими та закордонними закладами освіти;

– збільшення контингенту іноземних здобувачів за рахунок укладання договорів із зарубіжними партнерами.


СПІВРПАЦЯ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ТА ВСТУПНИКАМИ

– посилення профорієнтаційної роботи з вступниками за рахунок розширення рекламної діяльності в соціальних мережах та інформаційних технологій;

– активізувати співпрацю зі студентським активом залучивши їх до вдосконалення організації освітнього процесу; 

– розширити можливості мобільності студентів шляхом закордонного стажування, практик, подвійних дипломів та інше;

– надати фінансові та організаційні можливості участі студентів у конференціях, у тому числі закордонних, та сприяти публікаціям у міжнародних виданнях, що індексуються в Scopus.

У ГАЛУЗІ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Головним чинником є поєднання навчальної та науково-дослідної роботи. 

Тому протягом наступних навчальних років необхідно: 

– щороку на засіданнях Вченої ради підводити підсумки науково-дослідницької роботи та організувати групу з пошуку та відбору замовлень на виконання науково-дослідних робіт;

– запровадити систему економічного стимулювання за публікації в виданнях Scopus та отримання індексу Гірша, а також за патентно-ліцензійну роботу;

– розширити співпрацю Академії з іншими установами з метою отримання спільних грантів;

– розширити перелік спеціальностей з підготовки аспірантів та докторантів, зміцнивши їх потужним освітнім та кадровим компонентом; 

– покращити систему матеріального заохочення аспірантів, докторантів та їх керівників.

У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Міжнародна співпраця передбачає підвищення ефективності навчальної та наукової діяльності за рахунок впровадження передового світового досвіду. Для досягнення цієї мети потрібно: 

– розширити географію країн з якими співпрацює Академія в освітніх галузі; 

– забезпечити поглиблену мовну підготовку для іноземних вступників та здобувачів – бакалаврів, магістрів, та осіб, які планують навчатися в аспірантурі, а також осіб, що тимчасово перебуваються за межами країни;

– збільшити число міжнародних угод із закордонними освітніми установами з метою збільшення можливості обміну здобувачами, викладачами та науковими співробітниками на безоплатній основі; 

– передбачати в межах міжнародних угод залучення висококваліфікованих іноземних викладачів для читання лекцій; 

– розширити практику створення програм спільних дипломів; 

– підвищити якість та конкурентоспроможність навчальних програм з метою збільшення контингенту іноземних студентів.

У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ

Важливим чинником роботи Академії є її матеріально-технічне забезпечення, соціальний стан та фінансово-економічна стабільність. Враховуючи військовий стан, запроваджений у зв’язку з військовою агресією рф проти України, необхідно зробити подальші кроки для стабілізації роботи нашої Академії, зокрема:

– розробити план заходів із енергозбереження;

– розпочати ремонтні роботи аудиторного фонду та житлових приміщень гуртожитку для забезпечення комфортних та безпечних умов навчання і проживання здобувачів і гостей Академії;

– оптимізувати використання площ навчального (адміністративного) корпусу та гуртожитку Академії;

– запровадити форми матеріального заохочення професорсько-викладацького складу.