Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

08.05.2024 - 17:51

 

Меморандум передбачає широкий спектр ініціатив, зокрема:

• реалізація державної політики щодо розбудови Національної системи кваліфікацій, підвищення якості трудового потенціалу та сприяння зайнятості населення;

 • прогнозування потреб ринку праці та створення умов для професійного навчання впродовж життя в Україні;

 • популяризація кваліфікацій та професій, створення умов для їх розвитку шляхом налагодження взаємодії з освітніми організаціями, представниками урядових структур, промисловими та іншими організаціями.