Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

31.08.2011 - 12:00

ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!


Діяльність Академії праці і соціальних відносин ФПУ в освітянському просторі України, це шлях до реалізації Болонського процесу, iнтеграцiї в Європейську та світову освіту. За час свого існування вона зарекомендувала себе як інтелектуальний центр, осередок національної культури, свободи думки і слова. Її авторитет здобуто працею професорсько-викладацького складу, студентів, випускників.

Академія праці і соціальних відносин ФПУ має висококваліфікований склад викладачів половина яких має вчені ступені і звання кандидатів наук і доцентів, докторів і професорів.
Навчальний процес своєчасно реагує на перемінливі запити суспільства. Все робиться для того щоб підготувати кваліфікованих фахівців зі спеціальностей принципово нового рівня, так необхідних на сучасному ринку праці.

Організація навчання будується на основі інтеграції навчальної, наукової та інноваційно-практичної компоненти. Для цього в Академії праці і соціальних відносин ФПУ на кожній випускаючій кафедрі існують договірні відношення з підприємствами, організаціями та установами регіону. Це допомагає готувати фахівців під керівництвом провідних спеціалістів, вирішувати спільні прикладні завдання. Ще під час навчання в студенти практикуються на підприємствах, набувають практичний досвід, проходять виробничу адаптацію, налагоджують контакти з майбутніми роботодавцями. Починаючи з першого курсу, студенти залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь в конференціях, конкурсах, основна мета яких - відбір перспективних молодих людей, майбутніх організаторів наукоємного бізнесу.

В нашому навчальному закладі склалася своя формула успіху. Науково-педагогічна школа здорового способу життя та спортивного виховання дає всі можливості студентам щодо максимального розкриття своїх здібностей. Навчання, наука, спорт, художня самодіяльність – все це доступне кожному студенту. Усім нам разом належить плекати високу ідею освіченості та духовності: адже історія пишеться не лише за подіями, які «приходять ззовні», вона пишеться передусім «зсередини» - це історія людських вчинків, намірів та ініціатив, моральних і наукових перемог та поразок, вибір та виконання власних рішень. І на кожному з нас лежить відповідальність за те, що стане реальністю за кілька років, а нині ще зветься майбутнім.

Щоб впевнено увійти в простір Європейської вищої освіти, прагнемо й надалі працювати в ім’я подальшого прогресу України, Європи так i світу в цілому. Ми завжди відкриті до взаємовигідної співпраці в різних напрямках аграрного виробництва і готові спільно торувати нелегкий, але цікавий шлях суспільного розвитку.

Щиросердно вітаю Вас з Днем знань! Бажаю успіхів, наснаги, нових злетів у власному саморозвитку.

З повагою,
ректор В.В. Буяшенко