Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

05.09.2011 - 10:31

Гідна праця: що ж це таке? Чому це актуально для сучасного суспільства?

Кожна людина заслуговує на гідне життя, де вона могла би реалізувати всі свої основні потреби. Значну роль у здобутті гідного життя грає робота. Мільйони людей, що шукають роботу, мають потребу в тому, щоб уряд забезпечував соціальний захист, закріплення прав трудящих у законодавстві та забезпечення їх на практиці.

Сьогодні 93% робочих місць, які пропонують молодим людям, це робота в неформальному секторі без будь-яких гарантій. Такі соціальні явища говорять про необхідність підвищення соціального захисту і забезпечення гідних умов праці. Соціальний захист дає працівникам гарантії безпеки і дозволяє впевнено орієнтуватися на майбутнє. Гідна зайнятість - кращий спосіб боротьби з бідністю в світі, у той час як відсутність роботи означає для багатьох злидні.

Прийнята в 2006 р. Конвенція 187 МОП присвячена тому, що в країнах - членах МОП повинні бути розроблені і прийняті національні політики з охорони праці та безпеки, і вони повинні базуватися на формуванні високої превентивної культури у сфері охорони праці щодо попередження нещасних випадків, попередження або мінімізації ризиків у сфері охорони праці.

У червні 2008 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння між українськими соціальними партнерами та Міжнародною організацією праці щодо Програми гідної праці на 2008-2011 роки. Основною метою нової Програми стало сприяння гідній праці як фактору продуктивності і ключовому елементу розвитку соціальної та трудової сфер в Україні.

Поняття гідної праці було розроблено Міжнародною Організацією Праці (МОП) у 1999 році. А 7 жовтня 2008 року за рішенням Міжнародної конфедерації профспілок (МКП) вперше проводилася міжнародна акція «Всесвітній день дій профспілок за гідну працю».

У поняття гідної праці входять чотири компоненти:

 • зайнятість; 
 • права; 
 • захист; 
 • діалог.

Гідна праця ґрунтується на визнанні необхідності врахування всіх чотирьох складових для створення найкращих перспектив для соціального прогресу і розвитку.

Зайнятість означає:

 • гідний дохід, який забезпечує гідні засоби існування;
 • рівність підходу і рівність можливостей для всіх;
 • гарні умови праці;
 • охорону здоров'я і безпеки на робочому місці;
 • доступність продуктивної і значимої роботи;
 • перспективи особистого розвитку. 

Права працівників у сфері зайнятості, включають в себе:

 • свободу об'єднань;
 • свободу слова;
 • рівну участь чоловіків і жінок у прийнятті рішень, які впливають на їхнє життя;
 • право на ведення колективних переговорів;
 • відсутність дискримінації;
 • відсутність примусової праці;
 • відсутність дитячої праці;
 • визнання прав та доступ до законотворення;
 • існування законів про працю та верховенство закону. 

Соціальний захист приділяє особливу увагу:

 • необхідного зв'язку між продуктивною зайнятістю і гарантіями для тих, хто з якої-небудь причини не має роботи;
 • захист від втрати або зниження доходів через безробіття, травми, материнства, батьківства чи старості;
 • справедливого суспільного участі у вирішенні соціальних питань. 

Соціальний діалог звертає особливу увагу на те:

 • що працівники та роботодавці мають право і можливість бути представленими своїми організаціями;
 • що найкращі і надійні рішення завжди досягаються шляхом співробітництва, яке відіграє провідну роль у підтримці соціальної стабільності; стійкого росту і розвитку, 
 • що є шляхи обговорення та вирішення конфліктів.