Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

10.11.2011 - 10:00

Учасники Круглого столу на тему: «Україна після пенсійної реформи» прийшли до висновку, що проведення таких заходів є важливим саме для молоді. Обговорення та обмін інформацією дає можливість більш свідомому, всебічному і далекоглядному розумінню питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України у майбутньому. Вирішення цієї проблеми студентство бачить у тому, що має існувати взаєморозуміння держави та громадян. 

Запропоновано створити відповідний законопроект, який додатково буде захищати непорушність прав пенсіонерів України.