Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

06.03.2019 - 19:01

Упродовж останніх двох років кафедра соціальної роботи та практичної психології АПСВТ вже втретє виступає ініціатором зібрання професійної спільноти освітян з метою обговорення нагальних питань практичної реалізації ідеї «академізації» соціальної роботи в Україні. 

5 березня 2019 р. в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбувся ІІІ Круглий стіл на тему «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи». На зустрічі були представлені більше 20 освітніх та науково-дослідних установ України, які опікуються проблемами ІІІ рівня вищої освіти з соціальної роботи. Учасники форуму проаналізували зміст освітнього стандарту, розробленого підкомісією 231 «Соціальна робота» Науково-методичної ради МОН України (доповідач доцент Лютий В. П.) і вирішили звернутись до МОН України з вимогою прискорити затвердження нових стандартів, а також запланувати розробку керівництва (рекомендацій) щодо навчання докторів філософії з соціальної роботи.

Значну увагу було приділено питанням предмету і процедур етичної експертизи досліджень з соціальної роботи, а також можливості створення системи такої експертизи.  Основою для обговорення послужили матеріали доповідей проректора з наукової роботи АПСВТ Семигіної Т. В. («Нові глобальні етичні стандарти соціальної роботи і виклики підготовки докторів філософії»), Президента Української асоціації з біоетики, професора Пустовіт С. В. («Етична експертиза наукових досліджень»), професора Карагодіної О. Г. та аспірантки кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ Пикало І. І. («Етична експертиза досліджень з соціальної роботи (в перспективі досвіду роботи Комісій з питань етики біомедичних досліджень»).

Модерована дискусія дозволила прояснити ситуацію щодо публікації результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях (з інформацією виступили професор Чуйко О. В., професор Шапошникова І.В.,). Учасники форуму дійшли згоди відносно того, що один з бар’єрів  розвитку соціальної роботи в Україні – брак розуміння між представниками сегментів практики та вищої освіти і вирішили організувати конференцію, присвячену обговоренню цієї нагальної проблеми (пропозиція надійшла від доцента Конончук А. І., доцента Володченко Ж. М.).

Організатори висловлюють щиру подяку всім колегам, які взяли участь у підготовці ІІІ Круглого столу, виступали в якості доповідачів, дискутували і висловили намір працювати надалі на користь вдосконалення програм та процедур підготовки докторів філософії з соціальної роботи.

МАТЕРІАЛИ ЗАХОДУ

Програма та учасники ІІІ Круглого столу «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи»

Звернення учасників Круглого столу до Міністру освіти і науки України Гриневич Л. М.

Семигіна Т.В. Нові глобальні етичні стандарти соціальної роботи і виклики підготовки докторів філософії (Презентація доповіді)

Пустовіт С.В. Етична експертиза наукових досліджень (Презентація доповіді)

Лютий В.П. Стандарт підготовки докторів філософії з соціальної роботи в Україні: остання версія (Презентація доповіді)

Карагодіна О.Г., Пикало І.І. Етична експертиза досліджень з соціальної роботи (в перспективі досвіду роботи Комісій з питань етики біомедичних досліджень) (Презентація доповіді)