Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

17.05.2017 - 12:12

16 травня 2017 р. в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбувся Круглий стіл щодо ключових проблем запровадження програм підготовки докторів філософії (PhD) з соціальної роботи та пошук шляхів їх розв’язання. У заході взяли участь представники навчальних і наукових закладів, члени підкомісії із соціальної роботи Науково-методичної ради МОН України.

Круглий стіл «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи» було організовано кафедрою соціальної роботи та практичної психології АПСВТ.
Модераторами обговорення виступили докт. політ. н., професор кафедри соціальної роботи та практичної психології, проректор з наукової роботи АПСВТ Семигіна Тетяна Валеріївна, докт. мед. н., професор, завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ Карагодіна Олена Геннадіївна та канд. пед. н., доцент кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ, член підкомісії 231 «Соціальна робота» Науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення (НМК 12) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України Лютий Вадим Петрович.

Жвава дискусія стосувалась освітньої та дослідницької частини програми: які компетентності мають бути сформовані, як побудувати навчальний план, як забезпечити належний рівень дисертаційного дослідження тощо.

Питань наразі більше, аніж відповідей, адже стандарти підготовки докторів філософії – у стані розробки, є чимало невизначених процедурних моментів. Але професійна спільнота викладачів соціальної роботи налаштована на позитив і згуртування. На завершення роботи за ініціативою кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, кафедри соціальної роботи КНУ ім. Т. Шевченка та кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ учасники Круглого столу домовились про наступне:

1) розробити проект паспорту наукової спеціальності  «Соціальна робота»;

2) підготувати і провести наступну зустріч представників кафедр – ліцензіатів програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи, присвячену обговоренню методології дисертаційних досліджень (орієнтовний термін – вересень 2017 року).

Організатори висловлюють щиру подяку всім колегам, які надали матеріали для підготовки Круглого столу, брали участь в дискусіях і продовжують спілкуватись, підтримуючи ідею згуртування професійної спільноти та розвитку соціальної роботи як науки.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

Програма і учасники Круглого столу «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи»

Інформація про роботу (ДАЙДЖЕСТ) Круглого столу «Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи»

Семигіна Т.В. Програми підготовки докторів філософії – виклик для університету? (Презентація доповіді)

Карагодіна О.Г. Аналітичний огляд програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи (Презентація доповіді)

Бойко О.М. Зміст професійної підготовки фахівців на національних докторських програмах із соціальної роботи у Великій Британії (Презентація доповіді)

Проекту стандарту підготовки докторів філософії зі спеціальності 231 «Соціальна робота» (за презентацією С.К. Шандрука)


Більше фото: