Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник АПСВТ, 2017, №4

Повний випуск у форматі PDF

 

Титульна сторінка

ЗМІСТ

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Олена Корчинська. Сталий розвиток: економічні аспекти

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Олена Кобзиста, Яніна Ткаченко, Олександр Шубін. Підвищення рівня мінімальної заробітної плати: наслідки та ризики

 

ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Вікторія Буяшенко. Недержавні вищі навчальні заклади і державна політика освіти в Україні

Анастасія Софієнко. Міжнародний досвід управління зовнішнім державним боргом: уроки для України
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ АПК

Юлія Ярмоленко. Стан та тенденції розвитку аграрного виробництва в Україні

Борис Сидорук. Оцінювання збалансованого використання земельно-ресурсного потенціалу в аграрній галузі: основні етапи і система показників

 

ВИВЧЕННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

Ігор Берест. “Товариство приватних службовців” Галичини: передумови та історія створення організації

 

РЕЦЕНЗІЯ

Tetyana Semigina. (Re)thinking informality as multifarious social practices (ENG)