Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

БЕГЕЗА ЛЮДМИЛА ЄВГЕНІВНА

(Beheza, Liudmila)

Посада: завідувачка кафедри психології АПСВТ

Науковий ступінь та звання: доктор психологічних наук, професор

Контактна інформація: l_begeza@ukr.net

Дисципліни: «Методика викладання психології», «Професійний розвиток особистості», «Професіогенез особистості» та ін.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5361-4677

Профіль у Гугл Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8P5Oe1kAAAAJ&hl=ru

Публікації: автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких 3 статті у журналах, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, 5 статей у міжнародних фахових та міжнародних мультидисциплінарних журналах; є співавтором 5 монографій.

Освіта: закінчила Черкаський педагогічний університет імені Б. Хмельницького; навчалась в аспірантурі в Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України; пройшла міжнародне стажування у Вищій Школі Міжнародного Бізнесу в Пряшеві, Словаччина.

Практична, громадська та експертна діяльність: Автор-розробник та тренер тренінгів «Кар’єрний радник»: «Особливості роботи реєстратора базових центрів зайнятості», «Особливості роботи фахівців центрів зайнятості, які виконують функції кар’єрних радників» (2018-2019 рр.), та впровадження Інституту «Консультант роботодавця» (2019 р) у рамках реалізації Проекту Міністерство соціальної політики України «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» за підтримки Уряду Данії.

Автор-розробник та тренер тренінгу: «Методика організації та проведення соціально-психологічного тренінгу» (2021 р).

Співавтор-розробник та тренер тренінгу «Архітектоніка наукового тексту», що відповідає першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівням вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності (2021 р).

З 2020 року – Відповідальний секретар спеціалізованої вченої ради з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія».

З 2020 року – рецензент 6 дисертацій з присудження ступеня доктора філософії зі спеціальності 053 «Психологія».

З 2021 рокугарант освітньо-професійної програми «Клінічна психологія» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».