Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедру психології та соціальної роботи
Академії праці, соціальних відносин і туризму 
засновано у 2022 році.         

Презентація кафедри

        Завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців-психологів, які володіють сучасними теоретичними знаннями та прикладними навичками у галузі психології, спроможних ефективно й результативно здійснювати професійну діяльність, надавати психологічні послуги, сприяти інноваційним процесам державних та комерційних установ, організацій, підприємств на засадах оволодіння системою компетентностей у галузі психології. 

 

            Склад кафедри

Викладачами кафедри здійснюється навчання за спеціальністю 053 «Психологія» за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами:

 Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 Третій  (доктор філософії) рівень вищої освіти

Науковий рівень - доктор наук