Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Компоненти освітньо-наукової програми «Психологія»

 Освітня програма «Психологія»

2022          2023          2024          2025

Навчальні плани 

2022          2023          2024          2025

Третій  (доктор філософії) рівень вищої освіти