Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

14.02.2023 - 00:03

 

 Запрошення до обговорення компонентів освітньо-професійних програм «Психологія» першого (бакалаврського) та «Психологія бізнесу та управління» і «Клінічна психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологі

Шановні колеги!

Кафедра психології та соціальної роботи пропонує Вам долучитись до обговорення освітньо-професійних програм «Психологія» першого (бакалаврського), «Психологія бізнесу та управління», «Клінічна психологія» другого (магістерського), «Психологія» освітньо-наукового (доктор філософії) рівнів вищої освіти.  

                       Клінічна психологія                              Психологія бізнесу та управління 

                         2022           2023                                                2022          2023 

 

https://docs.google.com/open?id=1BOKu8IOyBa6EoomVqdMRH6lxB2Jox-J1mbGtiKOdyz8&usp=drive_fs

 
 
Заздалегідь дякуємо!