Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Спеціалізації

Соціально-психологічне консультування 

Соціальна профілактика та реабілітація 

Менеджмент соціального проекту


Дисципліни, що формують загальні компетентності

 • Історія держави і права України
 • Світова та українська культура і мистецтво
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Соціально-політичні студії (соціологія, політологія, основи демократії та громадянського суспільства)
 • Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)
 • Основи господарського та трудового права
 • Основи підприємництва та менеджменту
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Іноземна мова
 • Іміджелогія (етика, діловий етикет, риторика, основи самопрезентації, корпоративна культура)
 • Глобалістика
 • Євроінтеграційні процеси
 • Конфліктологія
 • Крос-культурна комунікація


Дисципліни, що формують фахові компетентності

Психологічний блок

 • Загальна психологія

 • Вікова психологія
 • Соціальна психологія
 • Психологія особистості
 • Основи психодіагностики
 • Психологія управління
 • Техніки соціально-психологічного тренінгу
 • Психологічна допомога в соціальній роботі
 • Психофізіологія
 • Основи медичної психології


Блок соціальної роботи

 • Вступ до спеціальності «Соціальна робота»

 • Теорія соціальної роботи
 • Історія соціальної роботи
 • Етика соціальної роботи
 • Методи соціальної роботи
 • Досвід міжнародної соціальної роботи
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна політика
 • Система організації соціальних служб
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Теорія і методи соціальної профілактики
 • Соціальна робота в недержавному секторі
 • Практикум з соціальної роботи
 • Методика групової соціальної роботи
 • Методика індивідуальної соціальної роботи
 • Медико-соціальні основи здоров’я
 • Оцінювання в соціальній роботі
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Ведення професійних документів
 • Соціологічні методи в соціальній роботі
 • Математичні методи в соціологічному дослідженні
 • Соціальна і демографічна статистика
 • Іноземна мова професійного спрямування
 • Інформаційне забезпечення професійної діяльності
 • Якісні методи дослідження у соціальній роботі
 • Правові основи соціальної роботи
 • Соціальний захист дітей в Україні
 • Соціальна геронтологія
 • Основи девіантології


Умови вступу на програми бакалавра