Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ БАКАЛАВРА

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності/

Освітньо-професійна програма

05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
07 Управління та адміністрування 072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
08 Право 081 Право
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
24

Сфера обслуговування

242 Туризм