Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ТУРИЗМУ

«АКАДЕМІЯ ПОДОРОЖЕЙ» 


створена з метою забезпечення практико-орієнтованого підходу у підготовці фахівців сфери туризму     

 

 

Завідуюча лабораторією Олена Іванівна Міхо

 

Презентація лабораторії туризму "Академія подорожей" 

Основна мета діяльності Лабораторії:

 • забезпечення та підвищення ефективності навчального процесу з дисциплін професійної і практичної підготовки фахівців спеціальностей 242 «Туризм» та 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії»;
 • методичне забезпечення всіх видів практик з урахуванням змісту дисциплін циклу професійної та практичної підготовки;
 • забезпечення співпраці з підприємствами сфери туризму в Україні та зарубіжних країнах масового туризму з метою проведення практики і стажування, отримання досвіду роботи в реальних професійних умовах;
 • встановлення партнерських відносин з навчальними закладами, що готують фахівців для сфери туризму, забезпечення програм Подвійного диплому, організація освітніх турів та підвищення кваліфікації, забезпечення мобільності студентів та професорсько-викладацького складу;
 • встановлення партнерських відносин із підприємствами сфери туризму, визначення напрямів студентського наукового пошуку, організація виїзних занять, захисту проектів, практичної підготовки з подальшим працевлаштуванням.

Наукові дослідження Лабораторії проводяться за напрямами: дослідження ринку туристичних послуг, стану кадрового забезпечення та підготовки кваліфікованих фахівців для сфери туризму, визначення оптимальних умов співробітництва із підприємствами сфери туризму, аналіз різних систем бронювання в туризмі, розробка інноваційного турпродукту, формування екскурсійно-музейних циклів обслуговування для різних цільових аудиторій (школярів, іноземців); методичні розробки інноваційних форм екскурсійного, музейного та анімаційного обслуговування.

Для виконання завдань Лабораторія здійснює навчальну, методичну, організаційну функції та сприяє популяризації професій в туризмі.

 

На базі Лабораторії:

 • проводяться практичні заняття зі спеціальних туристичних дисциплін, різні види практик, що дозволяє відпрацювати навички майбутньої професії в умовах реально діючого туристичного підприємства;
 • створено бази турів, методичних розробок екскурсій, квест - екскурсій, банк сценаріїв анімаційних програм;
 • здійснюється інформаційно-консультаційна робота щодо туристичних ресурсів дестинацій, процесу бронювання туристичних послуг, дотримання туристичних формальностей в країнах перебування, документального оформлення туристичного обслуговування тощо;
 • ініціюється проведення студентських науково-дослідних проектів на актуальну тематику  на базі Лабораторії та на базах підприємств сфери туризму;
 • організуються мотиваційні зустрічі з представниками різних професій в туризмі «Моя кар’єра в туризмі», семінарів – тренінгів краєзнавчого та країнознавчого характеру, воркшопів з відпрацювання особистісних і професійних навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності;
 • проводяться зустрічі з роботодавцями, співбесіди щодо організації сезонної (літньої та зимової) практики, стажування за кордоном та постійного працевлаштування для випускників. Вже зараз студенти можуть проходити практику на базах підприємств–партнерів та на туристичних підприємствах Туреччини, Греції, Болгарії.
 • заохочується здоровий спосіб життя серед студентів завдяки участі у туристичних заходах, екскурсіях, практиках активного туризму.

Місця практики

Студенти проходять виїзну практику на маршрутах активного туризму по Україні, а також  - у туристичних фірмах та готельних підприємствах в Україні та за кордоном (Туреччина, Греція).

З метою забезпечення практичної підготовки студентів на базі кафедри створено Навчальну лабораторію туризму.

Відслідковуйте події та пропозиції Лабораторії туризму на сторінці у
Facebook (https://www.facebook.com/academyoftrips) та  Instagram (academyoftrips).


Наші партнери:

               

                         

Більше фото: