Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вісник АПСВТ, 2016, №3-4

Повний випуск у форматі PDF

 

Титульна сторінка

ЗМІСТ

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Семигіна Т.В. Концепція «трьох П» (праця, право, політика)

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Дмитрук Н. А., Буяшенко В. В. Гідна праця: роль профспілок у протидії гендерній дискриманації

Співак В. М. Соціальний діалог в умовах глобалізації: тенденції трансформаційних змін

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Оніщик Ю. В. Правова конструкція «митні платежі»: проблеми сучасної інтерпретації

Кравченко О. М. Взаємодія правоохоронних органів із підприємствами, установами та організаціями в охороні комерційної таємниці

Коломійчук В. О. Реалізація принципу адвокатської таємниці при здійсненні адвокатом консультативної діяльності

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Семигіна Т. В. Охорона здоров’я в Україні: виклики політико-інституційної реструктуризації

 

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ РОЗВІДКИ

Настюк А. А. Фінанси Київської Русі до прийняття християнства

 

КРУГЛИЙ СТІЛ «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ»

Інформація про науковий захід

Тези доповідей на круглому столі

Кравченко В. В. Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування та їх імплементація в законодавстві Україні в контексті реформи місцевого самоврядування

Батанов О. В. Сучасні міжнародні стандарти у галузі місцевого самоврядування та права людини

Пухтинський М. О. Трансформація системи місцевого самоврядуванняв контексті реалізації міжнародно-правових стандартів місцевої демократії

Майданник О. О. Місцеве самоврядування: концептуальні основи, конституційно-правове регулювання в Україні

Калиновський Б. В. Реформування системи територіальної організації влади в Україні відповідно до міжнародних стандартів та принципів

Емельяненко К. О. Державний нагляд за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАБІР СТАТЕЙ