Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

06.04.2017 - 16:35

5-6 квітня 2017 року в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбувалась Міжнародна науково-практична конференція "Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри".


Конференція запропонувала викладачам ВНЗ, аспірантам, науковцям, фахівцям простір для обговорення економічних, соціальних, правових, політичних, освітніх та інших аспектів реалізації Глобальних цілей сталого розвитку (на 2016-2030 роки), ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН у 2015 році. Цілі сталого розвитку охоплюють широкий спектр проблем сучасності – від протидії бідності до безпечного використання землі. До цих цілей було запропоновано 169 конкретних показників, які дають змогу вимірювати прогрес у їхньому досягненні. Кожна країна, спираючись на Глобальні цілі та цільові показники, має розробити власні цілі сталого розвитку, довгострокові та короткострокові завдання, а також забезпечити їх реалізацію таким чином, аби задовольнити потреби нинішнього покоління без шкоди для можливостей майбутніх поколінь. В рамках конференції "Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри" науковці з України, Білорусі та Казахстану представили власне бачення потенційних можливостей поліпшення ситуації у своїх країнах.

Модератором пленарного засідання виступила докт.політ.наук, проректор з наукової роботи АПСВТ Семигіна Тетяна Валеріївна. Учасників конференції привітала ректор АПСВТ, д. філос. н., професор Буяшенко Вікторія Василівна. Свої доповіді представили науковці Академії праці соціальних відносин і туризму,  Національного університету біоресурсів і природокористування України, представники громадської спілки «Мережа Глобального договору ООН в Україні» та Федерації профспілок України.

Дискусійні питання, які були окреслені на пленарному засіданні, учасники продовжили обговорювати на тематичних секціях конференції. Робота секцій здійснювалась за наступними напрямами:

Секція 1. Гідна праця та економічне зростання

Секція 2. Зменшення нерівності в країні та між країнами

Секція 3. Правові аспекти становлення миролюбного та відкритого суспільства

Секція 4. Якісна освіта впродовж життя

Другий день конференції був присвячений актуальним питанням пріоритетів сучасної вищої освіти. Їхнє обговорення відбулося у форматі Круглого столу «Вища освіта для сталого розвитку. Як осучаснити підходи до навчання?». Модератором дискусії виступив канд.фіз-мат.наук, проректор з науково-педагогічної роботи АПСВТ Коваленко Сергій Миколайович.

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ

Інформаційний лист Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» 

Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» 

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» 

Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри»

Кращі доповіді секційних засідань Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» 

Презентація "Вища освіта для сталого розвитку. Як осучаснити підходи до навчання?" Круглий стіл 6.04.2017 

 

Відео: Пленарне засідання