Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Блок дисциплін вибіркового спрямування 

Фінансово-правова безпека 

(магістерська програма 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

 

Ми пропонуємо:
 • навчальні курси з різних сфер в одній програмі;

 • можливість отримання сертифікації CІМA (Chartered Institute of Management Accountants), що засвідчує високий рівень фінансової кваліфікації;
 • до викладання залучені практики;
 • можливість проходження практики в органах державної влади, місцевого самоврядування та громадських організаціях

 

Блок дисциплін вибіркового спрямування включає правові дисципліни:

 • фінансовий моніторинг;
 • технології блокчейну у фінансах;
 • договірне право;
 • децентралізація: безпека бюджетів ОТГ;
 • міжнародний комерційний арбітраж.


В результаті програми студенти набудуть навички, необхідні для провадження професійної діяльності:

 • виявлення конфлікту інтересів;
 • здатність розробляти дієві інструменти для проведення фінансового моніторингу;
 • підготовка фінансової стратегії;
 • виявлення корупційних ризиків та правопорушень.

 

Вимоги до рівня освіти при вступі на програму.

Зарахування абітурієнтів відбувається за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови та вступного фахового іспиту з фінансів на основі здобутого бакалаврського рівня або за результатами іспиту з іноземної мови та вступного фахового іспиту з фінансів на основі здобутого рівня магістр (спеціаліст).


Вступники з фаховою правовою освітою складають:

 • ЗНО з іноземної мови;
 • фаховий іспит з фінансів.

Вступники, що не мають правової освіти, складають:

 • ЗНО з іноземної мови;
 • фаховий іспит з фінансів;
 • додатковий фаховий іспит з права.