Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    На кафедрі фінансів працює 7 висококваліфікованих викладачів і 1 професора, з них: 5 доцентів, 5 кандидатів економічних наук, один старший викладач, один асистент. Більшість викладачів має досвід практичної роботи в фінансово-кредитних установах.

   Очолює кафедру Ткаченко Яніна Станіславівна, завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

   Результати, отримані викладачами кафедри у ході розробки наукових проблем, використовуються при підготовці статей у наукових виданнях і апробовуються на наукових та науково-практичних конференціях.

   Кафедрою фінансів щорічно проводяться студентські олімпіади з різних дисциплін серед студентів ІІІ-V курсів. Також викладачі кафедри готують студентів спеціальності як до участі у Всеукраїнських олімпіадах, так і до наукових конференцій. Другий рік поспіль студенти спеціальності «Фінанси і кредит» беруть участь  у конкурсі з інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge в Україні.