Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра фінансів АПСВТ пропонує освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа та страхування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Програма передбачає підготовку фахівців, що здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі у фінансовій сфері та розвивати соціально-орієнтований бізнес.

Програма запропонована українською мовою. 

Кафедра фінансів АПСВТ в рамках програми ОС магістр 072-фінанси, банківська справа та страхування  акцентує увагу на корпоративних фінансах. Вибіркові дисципліни дають здобувачам освіти можливість поглиблено вивчити: 

Усі магістерські програми: «Корпоративні фінанси», «Фінансування стартап-бізнесу» та «Фінансово-правова безпека» були переглянуті на відповідність вимогам міжнародної професійної сертифікації в галузі управлінського обліку СІМА та акредитовані СІМА. Отримання акредитації СІМА стало підтвердженням високої якості наповнення програм навчання та гармонізації цих програм із програмою СІМА відповідно до вимог СІМА Операційного рівня.

Дізнайтеся більше про акредитацію СІМА 

На кафедрі фінансів працює 6 штатних висококваліфікованих викладачів, з них: 1 доктор економічних наук, професор, 4 кандидати економічних наук, доценти і один старший викладач.

Очолює кафедру Ткаченко Яніна Станіславівна, завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Результати, отримані викладачами кафедри у ході розробки наукових проблем, використовуються при підготовці статей у наукових виданнях і апробовуються на наукових та науково-практичних конференціях.

Рекомендовані періодичні видання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування»  

Кафедрою фінансів щорічно проводяться студентські олімпіади з різних дисциплін серед студентів VІ-V курсів. Також викладачі кафедри готують студентів спеціальності як до участі у Всеукраїнських олімпіадах, так і до наукових конференцій. Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» беруть участь у конкурсі з інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge в Україні.

 

See video