Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра фінансів АПСВТ в рамках програми 072-фінанси, банківська справа та страхування пропонує наступні спеціалізації для бакалаврів з фінансів:

  • Корпоративні фінанси;
  • Корпоративні фінанси (англійська мова викладання);

 

Кафедра фінансів АПСВТ в рамках програми 072-фінанси, банківська справа та страхування пропонує наступні спеціалізації для магістрів з фінансів:

Усі магістерські програми: «Корпоративні фінанси»,«Фінансування стартап бізнесу» та «Фінансово-правова безпека»були переглянуті на відповідність вимогам міжнародної професійної сертифікації в галузі управлінського обліку СІМА та акредитовані СІМА. Отримання акредитації СІМА стало підтвердженням високої якості наповнення програм навчання та гармонізації цих програм із програмою СІМА  відповідно до вимог СІМА Операційного рівня.

Дізнайтеся більше про акредитацію СІМА. 

На кафедрі фінансів працює 6 висококваліфікованих викладачів, з них: 5 доцентів, 5 кандидатів економічних наук, один старший викладач, один асистент. Більшість викладачів має досвід практичної роботи в фінансово-кредитних установах.

Очолює кафедру Ткаченко Яніна Станіславівна, завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент.

Результати, отримані викладачами кафедри у ході розробки наукових проблем, використовуються при підготовці статей у наукових виданнях і апробовуються на наукових та науково-практичних конференціях.

Кафедрою фінансів щорічно проводяться студентські олімпіади з різних дисциплін серед студентів VІ-V курсів. Також викладачі кафедри готують студентів спеціальності як до участі у Всеукраїнських олімпіадах, так і до наукових конференцій. Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» беруть участь  у конкурсі з інвестиційних досліджень CFA Institute Research Challenge в Україні.