Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

До уваги абітурієнтів, батьків та усіх зацікавлених!

Кафедра фінансів АПСВТ поглиблює освітню програму через впровадження блоку дисциплін вибіркової складової «Корпоративні фінанси» за ОС бакалавр та магістр. Магістерська програма «Фінанси, банківська справа та страхування» гармонізована із програмою міжнародної професійної сертифікації в галузі управлінського обліку СІМА та відповідає вимогам СІМА Операційного рівня.

 

В рамках програми ви маєте можливість:

  • вивчити основні принципи організації фінансової діяльності корпоративних утворень ;
  • опанувати правила ведення управлінського обліку на підприємстві;
  • здійснити практичну оцінку ефективності діяльності компаній будь-якої форми власності на основі аналізу звітності.

Для кращих студентів можлива практика та виробниче стажування в провідних українських компаніях різних галузей з можливістю подальшого працевлаштування на постійній основі.

Кафедра фінансів