Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра оснащена сучасною матеріально-технічною базою: найновішими електронними підручниками вітчизняних та перекладних видань, навчальнми та навчально-методичними посібниками та електронними курсами, укладеними викладачами кафедри,
     З метою забезпечення навчального процесу за умов модернізації освіти розроблено диференційовані програми з вивчення інформаційних, в яких здійснено акценти на організації навчального матеріалу для студентів заочних відділень.
   До послуг студентів 4 комп’ютерні класи. Більшість класів оснащено сучасними комп’ютерами, з’єднаними між собою локальною мережею, з відповідним програмним забезпеченням як для навчання так і для смостійної роботи та тестування знань студентів. Обладнання класів кафедри інформаційних технологій відповідає сучасним вимогам навчального процесу, який передбачає ознайомлення в процесі навчання з програмними засобами Microsoft Office, 1C Підприємство 7.7, Парус- Підприємство, БЕСТ- маркетинг, Ліга:Закон, тощо.
   Колектив кафедри інформаційних технологій високо тримає планку професіоналізму, опікується вдосконаленням навчального процесу та розширенням співпраці з колегами. Постійно підвищуючи освітньо-кваліфікаційний рівень, співробітники кафедри сумлінно ставляться до вдосконалення освітньої діяльності, методик викладання дисциплін і впровадження результатів наукових пошуків у навчально-виховний процес.
Із метою покращання навчального процесу на кафедрі постійно вдосконалюються і розробляються  методичні матеріали, зокрема з вивчення сучасних комп’ютерних операційних систем, текстових процесорів, електронних табличних процесорів, систем управління базами даних, із використання локальних комп’ютерних мереж, комп’ютерної мережі Internet, Web-технологій, інформаційних систем, що забезпечують підтримку прийняття управлінських рішень на підприємстві. Постійно удосконалюється якість освітніх послуг шляхом застосування нових форм і методів навчання, зокрема впровадженням кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів.
    У колі наукових інтересів кафедрального колективу − проблеми математичного моделювання, інформатизації, інформаційні технології та системи з комп’ютеризації навчального процесу та підготовки фахівців. Викладачі кафедри постійно стежать за впровадженням новітніх технологій у галузі інформаційних технологій і результати своїх наукових досліджень впроваджують у навчальний процес на лекційних, лабороторних та практичних заняттях.