Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Відповідно до Наказу Міністерства освіти та науки України № 13-л від 20.01.2017 р. «Про ліцензування освітньої діяльності»  навчання в аспірантурі АПСВТ відбувається за спеціальностями*:

051

081

231

«Економіка» (ліцензійний обсяг – 10 осіб)

«Право»  (ліцензійний обсяг – 20 осіб)

«Соціальна робота» (ліцензійний обсяг – 10 осіб)

Термін навчання в аспірантурі: чотири роки.

Форми навчання: денна або заочна.

З 2017 року навчання в аспірантурі передбачає прослуховування курсів (відвідування аудиторних занять) та виконання дослідницької роботи під керівництвом досвідченого науковця.

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ


Програма підготовки в АПСВТ докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка»

Програма підготовки в АПСВТ докторів філософії за спеціальністю 081 «Право»

Програма підготовки в АПСВТ докторів філософії за спеціальністю 231 «Соціальна робота»


*Аспіранти, які вступили до аспірантури АПСВТ до 2016 року, проходять підготовку за спеціальностями:

12.00.06 – Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурне право

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

08.00-04 – Економіка та управління підприємствами

22.00.01 – Теорія та історія соціології