Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Засідання вченої ради Академії праці і соціальних відносин ФПУ

26 квітня 2012 р. (15-20, ауд.307, протокол №7)

 

  1. Про кадрову політику Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України у 2012/2013 н. р. 

Доповідач:  в.о. ректора Буяшенко В. В.

  1. Про шляхи оптимізації процесів навчання та викладання іноземної мови  в Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

Доповідач: завідувач кафедри іноземних мов Бондар С.І.

  1. Про перейменування, реорганізацію, створення нових кафедр та відкриття нових спеціальностей в  Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

Доповідач: в.о. ректора Буяшенко В. В.

  1. Контроль за виконання рішення вченої ради Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України від 22 березня 2012р. „Про Концепцію розвитку міжнародних зв’язків Академії праці і соціальних відносин ФПУ”.

Доповідач:  проректор з наукової роботи Головко Я. Д.

  1. Про результати соціологічного дослідження «Навчальний процес очима студентів».

Доповідач: завідувач кафедри соціології та соціального управління Сапєлкіна О.В.

  1. Конкурсні, видавничі справи.

Доповідач: учений секретар Гуляєва Л.П.