Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання вченої ради Академії праці і соціальних відносин ФПУ 22 березня 2012 р. (15-20, ауд.307)

  1. Про Концепцію розвитку міжнародних зв’яз­ків Академії праці і соціальних відносин ФПУ. Доповідач: Буяшенко В.В. – в.о. ректора, доктор філософських наук, голова ради.
  2. Про ефективність підвищення кваліфікації профспілкових працівників у 2011/12 навчальному році (технологічні системи організації навчання, методичне та інформаційне забезпечення).Доповідач: Вериковська Т.В. – декан факультету підвищення кваліфікації профспілкових працівників.
  3. Конкурсні, видавничі справи.Доповідач: Гуляєва Л. П. – доцент кафедри фінансів та кредиту, кандидат економічних наук, вчений секретар.