Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Юрженко Л.В.
Ціна: 
20,00 грн.
ISBN: 
ISBN: 978-966-614-067-1
Вихідні дані: 
Теоретико-методологічні основи соціальної політики: навч. посіб. / Юрженко Л.В.– К.: Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2012.
Кількість сторінок: 
80
Формат: 
60×84/16. В обклад.

    Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Соціальна політика». Розглядаються найважливіші питання структури та пріоритетних напрямів со­ціальної політики в Українській державі, заробітної плати як механізму регуля­ції руху робочої сили на ринку праці, особливостей та ролі соціальної держави на сучасному етапі розвитку суспільства, а також державні програми соціаль­ного захисту на ринку праці, характеристики масштабу та суттєвих ознак бід­ності в Україні, перспективної державної соціальної політики подолання цих проблем.

     Для студентів та викладачів вищих закладів освіти.