Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

12.07.2012 - 11:27

Вийшов друком новий номер науково збірника Вісник АПСВ ФПУ. Серія: Право та державне управління № 2/2012[6]