Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Академія розпочала видавничу діяльність відразу після її заснування у 1994 р., оскільки необхідно було забезпечувати навчальний процес методичною літературою. Спочатку в Академії видавнича діяльність концентрувалась у навчальному відділі. Поряд з виданням комплексів в Академії за результатами студентської конференції був виданий перший збірник тез студентської конференції.

У вересні 1999 р. був створений науково-видавничий відділ, одним із напрямів діяльності якого була видавнича діяльність. Визначною подією видавничого життя Академії стало отримання у 1998 р. свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, яке на сьогодні перереєстроване.

Це був рік створення наукового видання «Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України», який згодом визнаний ВАК України фаховим із спеціальностей: соціологічні, історичні науки (1999 р.), економічні, юридичні науки (2000 р.). На початку існування видавалось два номери журнали на рік, але зацікавленість науковців збільшила попит на його видання і сьогодні видано 58 номери журналу загальним обсягом понад 750 друк. арк. За рік видається 4–5 номерів. Основним завданням журналу «Вісник Академії...» є сприяння розвитку фундаментальних і прикладних досліджень науковців України, Росії, Білорусі, Казахстану, Азейбарджану, зокрема вчених нашої Академії, створенню і розвитку наукових шкіл, обміну ідеями і дослідницьким досвідом вчень України та інших країн. Тематична структура журналу охоплює як загальноекономічні, так і фінансові проблеми, а також результати досліджень у галузі маркетингу, юриспруденції, соціології, історії.

Нашими авторами є знані в Україні такі вчені, як: Осовий Г.В., Реєнт О.П., Головко М.Л., Романова Л.В., Капелюшний В.П., Ставнюк В.В., Тимашова Л.А., Кравчик В.К., Лібанова Е.М., Соколик М.П., Куценко В.І.. Калакура В.Я., Чудовська-Кандаба І.А., Добровольська Г.О., Кияк Б.Р., Васильченко З.В. та ін.

На сьогодні наукове видання «Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України» перереєстрований в Міністерстві юстиції України (2011 р.), а також зареєстроване серіальне видання «Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ. Серія: Право та державне управління» (2011 рік). Тож до серіального видання увійшли рубрики: юридичні науки; державне управління.

У зв’язку із зростанням обсягів робіт у січні 2006 р. був створений редакційно-видавничий відділ.

Одним із головних досягнень його було отримання дозволу на видавничу діяльність (свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 3169 від 16.04.2008 р.).

16 квітня 2008 р. колектив вважає днем народження видавництва «Академія праці і соціальних відносин ФПУ».

Легко сьогодні розповідати про цей переломний етап у нашій історії. Але зважитися на видання навчальної літератури власними силами було не просто. Це рішення вченої ради Академії вимагало максимальної мобілізації всіх наявних творчих сил. І такі сили ми маємо. Це підтверджує видання в цьому навчальному році двох посібників з Грифом МОН України та шести посібників загальним обсягом 90 друк. арк.

Редакційний портфель видавництва як за тематикою, так і за кількістю назв виданих книг становить наукова, навчальна та довідкова література.

Ми спеціалізуємося на виданні різногалузевих підручників і навчальних посібників, довідкової літератури та ін.

Видавництво залучає до співробітництва найвідоміших науковців та викладачів, майбутніх фахівців України.

Для забезпечення навчального процесу Академії відділ видає посібники для використання студентами та монографії. Протягом десяти років Академія видала понад 50 назв книжок загальним обсягом близько 600. друк. арк.

Надзвичайний інтерес викликав серед студентів і викладачів вищих навчальних закладів посібник Б.Р. Кияка «PR-стосунки з громадськістю», в якому обґрунтовуються спеціалізовані напрями PR діяльності – корпоративна культура і соціальна відповідальність, правові й етичні норми, тактика PR і PR-технології, виставкова діяльність та ділове спілкування, методика і практика досліджень у PR.

Видавництво пишається виданнями: Андрєєва М.В. «Лекції з байєсової статистики. Послідовні методи у статистиці та оптимізації стохастичних моделей», Щотової Ю.М. «Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні», «Соціальна політика держави та роль профспілок: останнє 15-річчя» Осового Г.В., Бондарчука О.О., Головко М.Л., та ін., «Організація підприємницької діяльності та бізнесу» В.К., Збарського, В.П. Горьового, С.Г. Пастушенка, О.В. Сапєлкіної.

Вважаємо, що приверне увагу науковців, та студентів-юристів, медиків російсько-український тлумачний словник спеціальних термінів з судової психології та психіатрії за авторством Лановека І.І., Литвина О.П., Чорного М.В. Цей словник вийшов друком на початку літа цього року.

Завдяки цим науковим доробкам академічне видавництво здобуло авторитет у широких наукових колах, у молодих науковців та студентів. Видання стали незбитковими, незважаючи на вкрай несприятливі для українського книгодрукування умови.

Другий, не менш важливий напрям нашої роботи — це розповсюдження книг. Ми не лише їх друкуємо, а й продаємо. На теперішньому етапі свого розвитку видавництво налагоджує схему, за якої у майбутньому зможе доставити книгу в будь-який куточок України.

У квітні 2009 р. видавництво було оснащене міні-друкарнею, яка спроможна видавати літератури до 80 сторінок у м’якій палітурці, тиражем від 10 до 50 прим.

Виконання замовних робіт стало третім напрямом роботи видавництва. Це можуть бути роботи будь-якого рівня складності, обсягу та спрямування за єдиної умови — якщо вони пройшли редакційну експертизу, а також не містять висловлювань, що суперечать чинному законодавству України.

Редакційно-видавничий відділ виконує повний замкнутий видавничо-поліграфічний цикл: робота з авторами, обговорення ідеї, попередня калькуляція, вибір креативної концепції, набір, наукове, технічне, літературне редагування, верстка, коректура, друк у власній міні-друкарні, або із залученням поліграфічних підприємств м. Києва.