Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

28.03.2014 - 12:57

26-27 березня 2014 року в стінах АПСВТ відбулася Міжнародна наукова конференція викладачів, аспірантів і студентів "Людський капітал в умовах трансформації українського суспільства".

В програмі конференції: пленарне засідання, засідання секцій, круглий стіл. Вже традиційно вітальне слово було надано к.і.н., в.о. ректора АПСВТ Поповичу С.І. та д. філос. н., професору кафедри соціології та суспільних наук Буяшенко В.В.

З доповідями на пленарному засіданні виступили заступник голови Федерації профспілки України Кондрюк Сергій Михайлович, д.ю.н., член-кореспондент Національної академії наук України Копиленко Олександр Любимович, д.пед.н.,перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Луговий Володимир Іларіонович, д.політ.н., професор кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ Семигіна  Тетяна Валеріївна, професор ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", заслужений діяч науки і техніки України Куценко Віра Іванівна, к.е.н., старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України  Новак Ірина Миколаївна.