Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

07.02.2017 - 13:39
6 лютого 2017 року Максим Ольховський, аспірант Академії праці, соціальних відносин і туризму, успішно захистив у спеціалізованій Вченій Раді Тернопільського національного економічного університету дисертацію на актуальну тему «Адміністративно-правовий статус та організація діяльності волонтерських організацій в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» (спеціальність 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). 

Вітаємо здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук і його наукового керівника – Олександра Мельника, декана юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Пишаємось, бажаємо нових наукових здобутків!