Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

05.04.2017 - 10:00

5 - 6 квітня 2017 р.

в Академії праці, соціальних відносин і туризму 

(м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А)

проходитеме Міжнародна науково-практична конференція на тему:  

Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри


Офіційна сторінка конференції https://www.socosvita.kiev.ua/conference04_17 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Робочі мови – українська, російська, англійська.

Форми участі: очна та дистанційна.

Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних та секційних засідань.

Реєстрація учасників – 5 квітня 2017 р., з 9.00 до 10.00.

Календар конференції: 5 квітня 2017 р. – 10.00-17.00; 6 квітня – 10.00-13.00.

 

КОНЦЕПЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

У вересні 2015 року лідери 193 країн під час засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй ухвалили 17 Цілей сталого розвитку на 2016-2030 роки (відомі також як Глобальні цілі сталого розвитку). Ці цілі замінили Цілі розвитку тисячоліття, термін дії яких завершився 2015 р.

Цілі сталого розвитку охоплюють широкий спектр проблем сучасності – від протидії бідності до безпечного використання землі. До цих цілей запропоновано 169 конкретних показників, які дають змогу вимірювати прогрес у досягненні цілей. Детальну інформацію стосовно Глобальних цілей можна знайти за посиланням – http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia.

Кожна країна, спираючись на Глобальні цілі та цільові показники, має розробити власні цілі сталого розвитку, довгострокові та короткострокові завдання, а також забезпечити їх реалізацію задля розвитку, який задовольняє потреби нинішнього покоління, без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.

Організатори конференції виходять із того, що сталий розвиток є керованим, і основою його керованості слугує системний підхід, поєднання економічної, соціальної та екологічної складової розвитку. Спираючись на розширення варіантів вибору людини, концепція сталого розвитку передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу її життєдіяльності, сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.

Мета конференції: ідентифікація механізмів реалізації, дилем та викликів реалізації Глобальних цілей сталого розвитку, а також їх національних аналогів; аналіз потенційних можливостей поліпшення ситуації в країні задля просування вперед у впровадженні глобальних ідей сталого розвитку.

Конференція пропонуватиме простір для обговорення економічних, соціальних, правових, політичних, освітніх та інших аспектів реалізації Цілей сталого розвитку.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Гідна праця та економічне зростання

Співголови – д.екон.н., проф. Корчинська О. А., д.екон.н., проф. Чорнодід І. Секретар – ст. викл.  Літвін О.Г.

Секція 2. Зменшення нерівності в країні та між країнами

Співголови – д.політ.н., проф. Співак В.М., д.мед.н., проф. Карагодіна О.Г. Секретар –  к.істор.н., доц. Сапєлкіна З.П. 

Секція 3. Правові аспекти становлення миролюбного та відкритого суспільства

Співголови – к.юрид.наук, проф. Демський Е.Ф., к.юрид.н., проф. Кравченко В.В. Секретар –  ст. викл. Третяк С.М.

Секція 4. Якісна освіта впродовж життя

Співголови – к.псих.н., доц. Бондар С. І., д.пед.н., доц. Бабушко С.Р. Секретар –  к.пед.н., доц. Дітковська Л. А.

Е