Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

22.03.2018 - 11:00

22 березня 2018 року


Запрошуємо до участі у роботі Круглого столу

«МЕРЕЖЕВЕ СУСПІЛЬСТВО: РИНОК ПРАЦІ, СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ, РОЛЬ ПРОФСПІЛОК»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі в роботі Круглого столу 22 березня 2018 р.

(Київ, Кільцева дорога 3 а, АПСВТ, ауд. 307) з 11.00 до 14.00

Мета заходу – ініціювати визначення ключових соціально-економічних проблем формування мережевого суспільства в Україні, завдань з розвитку ринку праці та соціального захисту в нових умовах.

Питання для обговорення:

 1. Пошук нового інструментарію діяльності профспілкових лідерів в мережевому суспільстві
 2. Економіка мережевого суспільства: трансформація ринку праці, можливості й загрози
 3. Специфіка ринку освітніх послуг у мережевому суспільстві та шляхи його подальшого поступу
 4. Мережеве суспільство в контексті сучасних соціальних трансформацій
 5. Політико-правові зміни, зумовлені формуванням мережевого суспільства

Модератори обговорення:

Корчинська Олена Антонівна, докт. екон. наук, завідувачка кафедри маркетингу АПСВТ.

Співак Віктор Миколайович, докт. політ. наук, завідувач кафедри соціології та суспільних наук АПСВТ.

Матеріали круглого столу:

За підсумками круглого столу буде видано електронний збірник матеріалів заходу. Його буде розміщено на сайті Академії праці, соціальних відносин та туризму  (www.socosvita.kiev.ua) та розіслано учасникам.

Оргкомітет може відібрати окремі матеріали для публікації у науковому виданні «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму»

Регламент роботи:

Учасники круглого столу можуть взяти участь в обговоренні шляхом виступу, кроткого повідомлення, участі в дискусії.

Пропонується такий регламент роботи:

 • виступ із доповіддю –  до 7 хвилин
 • коротке повідомлення – до 5 хвилин
 • репліки – 3 хвилини 

Заявка на участь:

Просимо подати до 12 березня на адресу mark-chair@socosvita.kiev.ua заявку на участь у круглому столі та тези виступу.

Форма заявки:

 1. Прізвище, ім’я та по батькові.
 2. Місце роботи, посада
 3. Науковий ступінь та вчене звання (за наявності)
 4. Форму участі (виступ із доповіддю, повідомлення, участь в обговореннні). У разі виступу із доповіддю – назву доповіді.
 5. Адреса, контактний телефон, електронна адреса

Вимоги до доповідей: обсяг до 1 сторінки формату А4, кегель 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, всі поля – 2 см, посилання в квадратних дужках одразу після цитування. З технічних міркувань просимо подавати тези без рисунків (графічних елементів) та максимум з однією таблицею, яка повинна мати назву.

Умови участі

Участь у круглому столі є безкоштовною. Оргкомітет не покриває транспортні витрати та витрати на проживання.

Оргкомітет

З організаційними питаннями можна звертатися за телефонами:

+38(044) 526-14-00, +38(068) 7075712,+38(068) 700-45-43 – кафедра маркетингу

Запрошення та зразок тез