Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

26.05.2018 - 10:00

26 травня 2018 року

Запрошуємо до участі у роботі Конференції молодих науковців

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в роботі конференції молодих науковців 26 травня 2018 р.

(Київ, Кільцева дорога 3 а, АПСВТ, ауд. 307) з 10.00 до 16.30


Напрями роботи конференції:

 • Правові аспекти забезпечення сталого розвитку та побудови демократичної держави
 • Економічна складова забезпечення сталого розвитку
 • Роль соціальної роботи у забезпеченні сталого розвитку. Соціальна складова суспільного поступу


Матеріали конференції

Матеріали конференції будуть видані у вигляді електронного збірника. Його буде розміщено на сайті Академії праці, соціальних відносин та туризму та розіслано учасникам. Оргкомітет може відібрати окремі матеріали для публікації у науковому виданні «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму».


Заявка на участь
Для участі в конференції просимо подати до 23 квітня 2018 р. на адресу M-conf@socosvita.kiev.ua наступні документи: 1) заявку на участь у конференції; 2) тези виступу; 3) сканкопію чи фотокопію рецензії наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня).


Форма заявки:

 1. Прізвище, ім’я та по батькові (повністю)
 2. Місце роботи або навчання (повністю, без скорочень)
 3. Посада або інформація про рівень навчання (наприклад, студент магістратури)
 4. Науковий ступінь (за наявності), рік отримання
 5. Дата народження
 6. Форма участі (очна, заочна).
 7. Назва доповіді
 8. Напрям роботи конференції
 9. Адреса, контактний телефон, електронна адреса


Вимоги до тез: обсяг до 1 сторінки формату А4, кегель 9, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – одинарний, всі поля – 2 см, посилання в квадратних дужках одразу після цитування. З технічних міркувань просимо подавати тези без рисунків (графічних елементів) та максимум з однією таблицею, яка повинна мати назву.

Запрошення та зразок тез

Умови участі
До участі в конференції запрошуються аспіранти, здобувачі наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії), а також викладачі віком до 35 років, ті, хто захистив кандидатську дисертацію не пізніше, як три роки тому, cтуденти.
Участь у круглому столі є безкоштовною для студентів, аспірантів, викладачів та випускників аспірантури АПСВТ.
Для інших учасників організаційний внесок становить 100 грн. Реквізити для оплати будуть повідомлені учасникам протягом 5 днів після прийняття заявки та тез конференції.
Оргкомітет залишає за собою право відхилити заявки та тези, які не відповідають тематиці наукового заходу або вимогам до оформлення, не місять наукових результатів.
Оргкомітет не покриває транспортні витрати та витрати на проживання.


Оргкомітет
З організаційними питаннями можна звертатися:

Лесюк Тетяна Петрівна
+38(044) 526 1134, (096) 189 0175, scientific_dep@socosvita.kiev.ua