Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

16.05.2018 - 18:31

15 - 16 травня 2018 року кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій  Академії праці, соціальних відносин і туризму організувала і провела науково-практичний семінар «Комунікація в мережевому суспільстві: роль іноземних мов», на якому розглядалися питання багатогранності мовного простору в контексті актуальних процесів трансформації суспільства; загальні проблеми функціонування та розвитку іноземних мов, питання мовної культури в системі соціальних комунікацій; шляхи вдосконалення навчання іноземним мовам та застосування новітніх ІКТ. 

Учасниками семінару стали викладачі кафедри іноземних мов та ІКТ Академії праці, соціальних відносин і туризму, викладачі кафедри іноземних мов факультету маркетингу Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана, Київського університету ім.Бориса Грінченка, Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, Національного транспортного університету, Національної Академії СБУ, науковці і викладачі НУ ФВСУ, вчителі шкіл, студенти зазначених вище навчальних закладів, методисти Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education.

Урочисто відкрили семінар та привітали учасників проректор з наукової роботи АПСВТ, доктор політологічних наук, професор Семигіна Тетяна Валеріївна та декан юридичного факультету АПСВТ Журавель Ярослав Володимирович.

Роботу секції «Англомовний комунікативний простір» відкрили методисти Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education Майкл Хадсон і  Геннадій Білоус. Майкл Хадсон, чий досвід викладання з використанням інноваційних мережевих ресурсів вражає, поділився рецептами ідеального поєднання системи вправ в MyEnglishLab для аудиторної та самостійної роботи  студентів. Він розповів про онлайн платформу, що допомагає студентам з усього світу використовувати технології для самостійного навчання. Приємно було бачити вогонь в очах студентів, бажання удосконалювати знання та відкритість викладачів до використання новітніх методик у викладанні іноземних мов.

Геннадій Білоус проінформував присутність про особливості екзамену PET, та переваги отримання відповідного сертифікату.

Надзвичайно цікавими були доповіді Бабушко С.Р. «Коллаборативні та кооперативні методи на заняттях з англійської мови зі студентами, майбутніми фахівцями сфери туризму», Фурсенко Т.М. « Сучасні методи активізації процесу вивчення іноземних мов», Качерай І.В. «Електронні засоби навчання у професійній діяльності викладачів іноземних мов»

Продовження роботи секції «Формування іншомовленнєвої комунікативної діяльності в мережевому суспільстві» відбувалося в ході жвавих обговорень виступів Бондар С.І. «Психологічні особливості мережевого спілкування», Тетерук С.П. «Формування англомовних комунікативних вмінь аспірантів шляхом використання інтернет–джерел», Бочарової І.В. «Паралінгвістичні особливості економічного дискурсу», Завідонової Н.І. «Використання таксономії Блума під час дослідження кейсу в групах вивчення іноземних мов за фахом», Крицької І.А. «Електронні засоби навчання у професійній діяльності викладачів іноземних мов(західноєвропейський досвід)», Петровської С.В. «Феномен кліпової свідомості у сучасному суспільстві» та інших.

Позитивним моментом науково практичного семінару є те, що він став потужним пусковим механізмом стимулювання активної творчої праці студентів і однією з умов для їх творчого зростання, розвитку науково-дослідної роботи, спрямованої на розв’язання актуальних наукових та практичних завдань. Секція «Мови і мовлення в мережевому суспільстві: погляд студента» стала ареною демонстрації студентської дослідницької роботи».

Робота секцій тривала два дні, оскільки до участі подали заявки і побажали виступити 32 викладачі і більше 50 студентів ДВНЗ КНЕУ ім.Вадима Гетьмана, НУФВС, АПСВТ.

Кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій АПСВТ висловлює подяку усім учасникам семінару, особливо Бочаровій Ірині Василівні, кандидату філологічних наук, доценту, заступнику завідувача кафедри іноземних мов факультету маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Бабушко Світлані Ростиславівні, доктору педагогічних наук, доценту, завідувачці кафедри туризму  Національного університету фізичного виховання і спорту України за активну співучасть в організації та проведені семінару.

Робота була продуктивною і це надихає на її продовження.