Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

25.10.2018 - 19:16

25 жовтня 2018 року у м. Ірпінь в Університеті державної фіскальної служби України відбулися І Всеукраїнські науково-правові читання, присвячені науковій школі заслуженого юриста України, професора, доктора юридичних наук Віктора Тарасовича Білоуса “Фінансова безпека України на сучасному етапі”.

В ході дискусії було зосереджено увагу на методологічних засадах дослідження складових фінансової безпеки держави у сучасних умовах, особливостях правового забезпечення фінансової безпеки як ключового елемента національної безпеки держави, проблемах забезпечення фінансової безпеки в умовах економічної кризи, ролі органів публічної влади у забезпеченні фінансової безпеки держави.

У науково-правових читаннях взяли участь: ректор Університету державної фіскальної служби України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Пашко Павло Володимирович; проректор з наукової роботи Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор Цимбал Петро Васильович; директор Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор Топчій Василь Васильович; начальник факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України, кандидат юридичних наук Чмелюк Василь Васильович; завідувач кафедри фінансового права Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, доцент Мацелик Тетяна Олександрівна; професор кафедри фінансового права Університету державної фіскальної служби України, доктор юридичних наук, професор Білоус Віктор Тарасович; завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, доцент Буханевич Олександр Миколайович; перший заступник директора Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор Проценко Тарас Олександрович; завідувач кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності Навчально-наукового інституту права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор юридичних наук, професор Заросило Володимир Олексійович; професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Шопіна Ірина Миколаївна; професор кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права, доктор юридичних наук, професор Суббот Анатолій Іванович; професор кафедри теорії та історії держави і права Національного університету біоресурсів та природокористування України, доктор юридичних наук, доцент Бригінець Олександр Олексійович; завідувач науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Рядінська Валерія Олександрівна; значна кількість інших провідних науковців.

Серед учасників цього заходу була і Академія праці, соціальних відносин і туризму, яку представляв завідувач кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук Оніщик Юрій Віталійович, виступивши з доповіддю “Міжнародні договори як правовий інструмент протидії ухиленню від сплати податків”.

У своєму виступі Юрій Віталійович акцентував увагу на проблемі транснаціональних ухилень від сплати податків, існуючих міжнародних договорах щодо протидії ухиленням від сплати податків, особливостях міжнародного співробітництва у напрямку боротьби з ухиленнями від сплати податків, необхідності вдосконалення міжнародної співпраці компетентних органів держав як на національному, так і міжнародному рівні.