Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

02.02.2019 - 13:43

1 лютого 2019 року у м. Києві в будівлі Конституційного Суду України за ініціативи Комітету з питань верховенства права при Національній асоціації адвокатів України та Конституційного Суду України відбувся науково-практичний семінар “Конституційна скарга в діяльності адвоката: алгоритми складання, проблеми подання та механізми застосування”.

Проведення цього семінару зумовлено конституційною реформою щодо правосуддя внаслідок якої фізичні та юридичні особи в Україні отримали можливість реалізувати право на подання конституційної скарги. За допомогою цього інституту індивідуального доступу до конституційного правосуддя, особи отримали право поставити перед Конституційним Судом питання щодо визнання неконституційним закону (його окремих положень), які застосовувалися у рішенні суду загальної юрисдикції щодо цієї особи та, в подальшому, переглянути це судове рішення. Втім, правозастосовна практика органів Конституційного Суду щодо розгляду конституційних скарг наразі засвідчує численні помилки та не розуміння сутності конституційної скарги. Питома вага скарг, складених із порушенням умов прийнятності, і, відповідно, відхилених Конституційним Судом коливається на рівні 97%.

Впродовж дискусії акцентувалася увага на загальній інформації щодо проходження конституційних скарг у Конституційному Суді України, проблемних питаннях щодо права на звернення до Конституційного Суду України, умовах прийнятності Конституційним Судом України конституційних скарг (формальні вимоги до конституційних скарг; повернення конституційних скарг заявнику; повторне звернення із конституційною скаргою; визначення положень закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції України; обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України фізичними та юридичними особами України; заходи забезпечення конституційної скарги), алгоритмі складання та подання конституційних скарг, взаємодії судів загальної та конституційної юрисдикцій.

У семінарі взяли участь: Голова Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Станіслав Шевчук, керівник Секретаріату Конституційного Суду України Ярослав Василькевич, заступник керівника Управління – завідувач відділу попередньої перевірки конституційних скарг Секретаріату Конституційного Суду України Віталій Запорожець, член правління Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко, Голова Комітету з питань верховенства права при Національній асоціації адвокатів України Марина Ставнійчук, члени Комітету з питань верховенства права при Національній асоціації адвокатів України.   

Серед учасників цього надзвичайно важливого заходу була і Академія праці, соціальних відносин і туризму, яку представляв завідувач кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук, член Комітету з питань верховенства права при Національній асоціації адвокатів України, член Науково-практичної Ради адвокатів Київської області Оніщик Юрій Віталійович.

За результатами семінару окреслено існуючі на сьогодні проблеми щодо такого інституту як конституційна скарга, сформовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в напрямку ефективного функціонування інституту конституційної скарги, досягнуто домовленість щодо підписання Меморандуму про співпрацю між Комітетом з питань верховенства права при Національній асоціації адвокатів України та Конституційним Судом України, заплановано видання методичних рекомендацій для складання конституційних скарг.

У кінцевому підсумку Юридичний факультет АПСВТ включено до переліку навчальних та наукових структур України щодо надання юридичної літератури Конституційним Судом України. Перша книга, спрямована до бібліотеки АПСВТ, - це видання 2019 року, курс лекцій судді Конституційного Суду України, доктора юридичних наук Михайла Гультая “Конституційна скарга у механізмі доступу до Конституційного правосуддя”. Поряд з цим, віднині всі бажаючі (працівники, студенти, аспіранти) мають можливість взяти участь в екскурсії будівлею Конституційного Суду України (за додатковою інформацією звертатися до завідувача кафедри конституційного, адміністративного та господарського права Оніщика Юрія Віталійовича).