Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

04.04.2019 - 15:41

Представники Академії праці, соціальних відносин і туризму взяли участь у Міжнародному круглому столі, присвяченому правовим та технологічним аспектам академічної доброчесністі. 

3 квітня 2019 року завідувач кафедри конституційного, адміністративного та господарського права, доктор юридичних наук Оніщик Юрій Віталійович взяв участь у міжнародному круглому столі “Доброчесність в сучасному академічному середовищі: правові й технологічні аспекти”, який відбувся в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

У круглому столі взяли участь: ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Дмитро Лук’яненко, директор Центру науки та інновацій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Ярослава Столярчук, державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення вищої освіти і освіти дорослих директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олена Врублевська, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, консультант Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, судовий експерт Геннадій Андрощук, виконавчий директор Plagiat.pl Алі Тахмазов, голова ради громадської організації “ТРОН”, координатор антиплагіатної ініціативи “Дисергейт” Світлана Благодєтєлєва-Вовк, інші представники закладів вищої освіти України та компанії Plagiat.pl.

В ході круглого столу було представлено досвід польських вищих  навчальних закладів та українських закладів вищої освіти у боротьбі з плагіатом; розглянуто можливості антиплагіатних програм; акцентовано увагу на проблематиці таких дефініцій як “академічна доброчесність”, “академічний плагіат”, “самоплагіат”, “запозичення”, “цитата”, “плагіат”, “майнові права інтелектуальної власності”, “суспільне благо”, “авторське право”; окреслено проблему виявлення плагіату; охарактеризовано проблему правових підстав для допуску до захисту наукових робіт; наведено приклади плагіату у конкретних дисертаційних дослідженнях; зроблено акцент на особливостях проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності; зосереджено увагу на проблемі розгляду питань, пов’язаних з академічною доброчесністю в судовому порядку.

Учасники круглого столу дійшли висновку, що питання академічної доброчесності має вирішувати наукова спільнота.