Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

18.04.2019 - 18:00

Кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка кафедри цивільного та трудового права АПСВТ Кравченко Олена Сергіївна взяла участь у IV Харківському інвестиційному форумі, який відбувся за підтримки народного депутата України, голови ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Леоніда Козаченко.

Форум відбувався у місті Харків 17–18 квітня 2019 року. До участі у заході були запрошені представники влади та керівники бізнес-структур.

В рамках Харківського інвестиційного форуму керівник секретаріату ради підприємців при КМУ Андрій Забловський модерував панель "Податкові інструменти для поліпшення інвестиційного клімату в Україні". Один із учасників панелі народний депутат України Олександр Кірш наголосив на тому, що створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні є надзвичайно важливою проблемою.

Олена Кравченко зазначила, що зарубіжний досвід дає підстави вважати, що залучення іноземного капіталу відіграє вирішальну роль у зміцненні економічного розвитку країни лише за умов активної і організованої участі держави в інвестиційному процесі.

Щоб збільшити надходження інвестицій в Україну, уряд повинен і надалі демонструвати надійність, послідовність дій, юридичну відкритість, зменшення тиску адміністративного регу­лювання. Сприятливий інвестиційний клімат повинен забезпечувати захист інвестора від інвестиційних ризиків (непередбачуваних фінансових втрат капіталу і доходів).

Податкова політика держави також вважається одним із ва­гомих напрямків регулювання інвестиційної діяльності - вона має сприяти покращенню інвестиційного клімату в Україні.

На сьогоднішній день, на жаль, уряд країни розраховує в основному на підтримку міжнародних фінан­сових організацій та урядів високо розвинутих держав, та на розмі­щення своїх цінних паперів на зовнішніх ринках.