Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра цивільного та трудового права, як структурний підрозділ юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризма була створена у серпні 2016 року.

На сучасному етапі кафедра успішно виконує поставлені перед нею завдання з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 081 "Право" зі спеціалізації "Цивільне та трудове право", вихованню нової генерації майбутніх фахівців у галузі цивільного та трудового права і проводить науково-дослідну роботу.

Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів в сфері приватно-правових відносин.

Тематика  наукової діяльності педагогічного потенціалу  кафедри цивільного та трудового права полягає у вдосконаленні механізмів впливу приватно-правових відносин на розвиток громадянського суспільства.

 Основні принципи роботи кафедри полягають у наступному:

  • розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу;
  • розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;
  • наукова співпраця зі студентами на ґрунті прагнення до спільного вирішення актуальних питань у сфері приватно-правових відносин;
  • заохочення та підтримка студентів у їх прагненні до майбутньої науково-педагогічної та наукової діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри, до складу якої входять такі відомі юристи як Заслужений юрист України Циганчук Н.А., забезпечує високоякісну фахову підготовку бакалаврів та магістрів за спеціалізацією «Цивільне та трудове право».

На кафедрі ведеться активна наукова робота студентів, одним з напрямків якої є функціонування студентського наукового гуртка з проблематики сімейного права «Фенікс» (керівник – ст.викл. Римаренко І.В.).

Презентація кафедри цивільного та трудового права


Завідувач кафедри