Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Кафедра цивільного, господарського та трудового права як структурний підрозділ юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризма була створена у серпні 2016 року.

На сучасному етапі кафедра успішно виконує поставлені перед нею завдання з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 081 "Право" забезпечує викладання циклу приватно-правових дисциплін, сприяє вихованню нової генерації майбутніх фахівців у галузі цивільного та трудового права і проводить науково-дослідну роботу.

Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих спеціалістів в сфері приватно-правових відносин.

Тематика наукової діяльності педагогічного потенціалу кафедри цивільного, господарського та трудового права полягає у вдосконаленні механізмів впливу приватно-правових відносин на розвиток громадянського суспільства.

 Основні принципи роботи кафедри полягають у наступному:

  • розширення та актуалізація інноваційної та наукової складової навчального процесу;
  • розширення використання у навчальному процесі новітньої монографічної літератури, інших наукових видань вітчизняних та зарубіжних авторів;
  • наукова співпраця зі студентами на ґрунті прагнення до спільного вирішення актуальних питань у сфері приватно-правових відносин;
  • заохочення та підтримка студентів у їх прагненні до майбутньої науково-педагогічної та наукової діяльності;
  • для студентів магістратури пропонується навчання за міжнародною програмою подвійного диплому з Університетом управління охороною праці (м.Катовіце, Польща) за напрямом «Внутрішня безпека».

Професорсько-викладацький склад кафедри, до складу якої входять такі відомі юристи як Заслужений юрист України Циганчук Н.А., забезпечує високоякісну фахову підготовку бакалаврів та магістрів за вибірковою складовою «Цивільне та трудове право».

На кафедрі ведеться активна наукова робота студентів, одним з напрямків якої є функціонування студентського наукового гуртка з римського сімейного права «Сфінкс» (керівник – ст.викл. Римаренко І.В.).

Презентація кафедри цивільного, господарського та трудового права

Навчальні дисципліни


Завідувач кафедри