Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

12.06.2019 - 10:40

11 червня 2019 року в Академії відбулося засідання круглого столу «Kомунікація у мережевому суспільстві: роль іноземних мов на ринку освіти» в рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ринок освітніх послуг: виклики сучасності».

Учасниками стали студенти АПСВТ, Київського університету ринкових відносин, КНЕУ ім. В. Гетьмана, науково-педагогічні працівники НТУУ «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського, Національного транспортного університету, Національного університету фізичного виховання і спорту України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, НПУ імені М. П. Драгоманова.

З доповідями виступили Бондар С.І., к  псих. н., завідувачка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Академії праці, соціальних відносин і туризму; Бабушко Світлана Ростиславівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму  Національного університету фізичного виховання і спорту України; Бочарова Ірина Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри іноземних мов факультету маркетингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Крицька Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Академія праці, соціальних відносин і туризму; Друзь Юрій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов факультету маркетингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Малінко Олена Григорівна, ст. викладач, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Тетерук Світлана Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій. Академія праці, соціальних відносин і туризму, Ліхтман Марія – студентка 3 курсу юридичного факультету  АПСВТ, Трубюк Вікторія – студентка 1 курсу магістратури КУРВ.

В ході обговорення висвічувалися питання, присвячені ролі іноземних мов на сучасному освітньому ринку. Дотичні теми стосувалися розвитку мультикультурної компетентності учасника освітнього процесу, On-line освіти, лінгвістичної природи мережевої комунікації, вивчення двох іноземних мов у ЗВО, особливості перекладів з однієї мови на іншу, навчанню іноземної мови у контексті гуманітарної парадигми, особливості інтернет-комунікації та інтернет-лінгвістики, розглядалися питання методики викладання іноземних мов.

Обмін досвідом, обмін думками є каталізатором творчості науково-педагогічних працівників та спонукає до впровадження досвіду у навчальний процес.