Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

11.06.2019 - 19:06

11 червня 2019 р. в Академії праці, соціальних відносин і туризму кафедрою маркетингу була проведена науково-практична конференція «Ринок освітніх послуг: виклики сучасності».

У заході взяли участь науковці, профспілковий актив, викладачі різних навчальних закладів, аспіранти, студенти. Загальна кількість учасників  - 53 особи.

Під час офіційного відкриття перед учасниками конференції виступила Семигіна Т.В., докт.політ.наук, професор, проректор з наукової роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Тематика доповідей пленарного засідання охопила комплекс проблем, пов’язаних із розвитком ринку освітніх послуг у сучасних умовах.

На пленарному засіданні доповідали: Головко Ярослав Дмитрович, к.фіз.-мат.н., проректор з стратегічного розвитку та зовнішніх зв'язків АПСВТ; Мірзоєва Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Національний університет біоресурсів і природокористування України; Корчинська Олена Антонівна, д.е.н, доцент, завідувачка кафедри маркетингу Академії праці, соціальних відносин і туризму; Литвиновський Євген Юрійович, к.пед.н., с.н.с .науковий співробітник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту; Коваленко Сергій Миколайович к. фіз.-мат. н., проректор з науково-педагогічної роботи Академії праці, соціальних відносин і туризму; Гуляєва Людмила Петрівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів АПСВТ; Філь Ганна Василівна, ст. викладач кафедри соціології та суспільних наук Академії праці, соціальних відносин і туризму; Карагодіна Олена Геннадіївна, д.мед.наук, завідувачка кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму; Кравченко Олена Сергіївна, к.юрид.н., завідувачка кафедри цивільного та трудового права Академії праці, соціальних відносин і туризму; Бабічева Олена Іванівна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу АПСВТ. 

Працювала секція «Сучасна трансформація ринку освітніх послуг», на який піднімалися питання освіти у середній школі, проведення просвітницької діяльності в контексті правого виховання студентської молоді, здійснення дистанційної форми навчання та організації рекламної діяльності ЗВО.

За підсумками конференції буде видано збірник матеріалів конференції. Електронну версію збірника буде розміщено на сайті Академії. 

ЗБІРНИК ТЕЗ науково-практичної конференції «Ринок освітніх послуг: виклики сучасності»

Більше фото: