Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

06.07.2019 - 11:40

4-5 липня 2019 року у Києві в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду України відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Судовий розгляд податкових і митних спорів: проблеми, виклики, пріоритети”.

Впродовж дискусії акцентувалася увага на сучасних тенденціях судового розгляду податкових і митних спорів в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів, податкових процедурах як предмету судового розгляду, митних процедурах як предмету судового розгляду, пріоритетних проблемах судового розгляду податкових і митних спорів.

У конференції взяли участь: Голова Верховного Суду України Валентина Данішевська, Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України Михайло Смокович, Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат України Ніна Южаніна, заступник Міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина, Голова Державної податкової служби України Сергій Верланов, перший віце-президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко, керівник Проекту ЄС «ПРАВО-Justice» Довидас Віткаускас, суддя Федерального фінансового суду Німеччини Гаральд Ятцке, заступник Голови суду Амстердаму Естер де Рой, суддя Фінансової палати Верховного адміністративного суду Польщі Кшиштоф Вінярскі, заступник Голови Відділу ІІ Фінансової палати Верховного адміністративного суду Польщі Томаш Коляновскі, значна кількість інших суддів та провідних науковців у сфері адміністративного, фінансового, податкового та митного права. Виступи учасників конференції супроводжувалися синхронним перекладом.

Серед учасників такого широкомасштабного заходу була і Академія праці, соціальних відносин і туризму, яку представляв завідувач кафедри конституційного, адміністративного, фінансового та господарського права, доктор юридичних наук Оніщик Юрій Віталійович, виступивши з доповіддю “Судова доктрина “сутність над формою”: досвід Італії”.

У своєму виступі Юрій Оніщик акцентував увагу на концепції судової доктрини “сутність над формою” в Італії, її законодавчому регулюванні, особливостях застосування як податковим органом, так і платником податків.

Відео конференції “Судовий розгляд податкових і митних спорів: проблеми, виклики, пріоритети”