Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

05.10.2019 - 19:33

Представник Академії взяв участь у традиційній міжнародній науково-практичній конференції “Вороновські читання: судовий прецедент – джерело права або приклад правозастосування”. 

4-5 жовтня 2019 року у м. Ірпінь за спільної ініціативи Асоціації фінансового права України, Німецького товариства міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), Університету державної фіскальної служби України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії правових наук України та Верховного Суду України відбулася міжнародна науково-практична конференція “Вороновські читання: судовий прецедент – джерело права або приклад правозастосування”.

Починаючи з 2016 року цей науковий захід проходить традиційно 5 жовтня – на день уродин фундатора фінансового права України, академіка Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, заслуженого юриста України Лідії Костянтинівні Воронової. Місце проведення таких щорічних конференцій залежить від основних віх професійного шляху видатного Науковця. Цього разу така честь випала м. Ірпінь тому, що саме в Університеті державної фіскальної служби України було створено єдину на території СНД наукову установу з проблем фінансового права – Науково-дослідний інститут фінансового права (нині Науково-дослідний інститут фіскальної політики), серед засновників та працівників якого була Лідія Костянтинівна.

Конференція цього року була присвячена обговоренню актуальних проблем судового розгляду спорів, що виникають у процесі здійснення фінансової діяльності, впливу прийнятих судовими органами актів на порядок реалізації учасниками правових відносин своїх прав, виконання покладених на них обов’язків, а також уніфікації правил здійснення суб’єктами влади своїх повноважень на межі адміністративного та фінансово-правового регулювання.      

У цьому заході взяли участь судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України, Восьмого апеляційного адміністративного суду, Одеського апеляційного адміністративного суду, провідні науковці у сфері фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету внутрішніх справ, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету “Одеська юридична академія”, Університету державної фіскальної служби України, Хмельницького університету управління та права ім. Л. Юзькова, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та ін. 

Серед учасників Конференції була і Академія праці, соціальних відносин і туризму, яку представляли завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук Оніщик Юрій Віталійович (доповідь “Судова практика у спорах щодо сплати адвокатами єдиного соціального внеску”) та колишня співробітниця кафедри, нині суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України, Усенко Євгенія Андріївна.

Наступна традиційна міжнародна науково-практична конференція “Вороновські читання” відбудеться у м. Харків, де Лідія Костянтинівна була членом спеціалізованої вченої ради при Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого та одним з академіків-засновників Національної академії правових наук України.