Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

05.06.2020 - 12:20

Опубліковано електронне видання за авторством доктора політичних наук, професора кафедри соціальної роботи та практичної психології АПСВТ Семигіної Тетяни Валеріївни.

СемигінаТ. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с.

У виданні розкрито новітні тенденції розвитку соціальної роботи як професійної діяльності та як системи знань. Представлено останні визначення соціальної роботи, наведено огляд поточних практик і технологій соціальної роботи, етичних принципів цієї діяльності.

Видання має дві частини: у першій містяться схеми, таблиці до основних тем курсу, які унаочнюють сприйняття матеріалу студентами. Друга частина має хрестоматійний характер, вона являє собою читанку з перекладів міжнародних матеріалів, а також статей і матеріалів з питань соціальної роботи, опублікованих авторкою в останні роки.

Видання може бути використано як посібник до курсів «Вступ до соціальної роботи», «Теоріїсоціальної роботи» «Методи соціальної роботи», «Соціальна робота з різними групами клієнтів» та інших дисциплін освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів із соціальної роботи.