Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

16.06.2020 - 13:19

З 17 до 19 червня 2020 р. в Академії буде проводитись акредитаційна експертиза освітньої програми "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти із використанням технічних засобів відеозв'язку.

Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про призначення експертної групи та програма експертизи додається (за активними посиланнями).