Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

10.09.2020 - 10:50

Кафедра соціальної роботи та практичної психології АПСВТ запрошує всіх зацікавлених осіб (стейкхолдерів) до публічного обговорення нової редакції освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) з соціальної роботи.

Шановні колеги, партнери, здобувачі вищої освіти! Просимо ознайомитись з проектом нової редакції ОНП з соціальної роботи, розробленим робочою групою нашої кафедри, і висловити свої зауваження, коментарі або поради щодо його змісту.

 

ПРОЕКТ освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD) з соціальної роботи

 

Для оптимізації вашої участі в обговоренні ми розробили опитувальник. Чекаємо на ваші відповіді за посиланням: https://forms.gle/B47yJcV9YQPaDX4XA