Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

11.09.2020 - 13:47

10 вересня 2020 року на базі кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права відбувся фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації аспіранта кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Потапенка Сергія Анатолійовича на тему «Проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад у сфері регулювання земельних відносин» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».

Дисертацію виконано на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Науковий керівник – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Кравченко В.В.

Засідання відбулося під головуванням завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктора юридичних наук Оніщика Ю.В. за участі науково-педагогічного складу кафедри та інших представників кафедр юридичного факультету.

Рецензентами дисертаційної роботи виступили: професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук, професор Майданник О.О.; декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент Журавель Я.В.

За підсумками засідання учасниками фахового семінару було прийнято рішення, що дисертація Потапенка Сергія Анатолійовича на тему «Проблеми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад у сфері регулювання земельних відносин» відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам, які висуваються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії, і рекомендується до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право».

Більше фото: